กิจกรรมเด่นประจำเดือน

พระกุมารอวยพรตามห้องเรียน เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565

      วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ท่านอธิการิณี คณะเซอร์ และครูคาทอลิก ได้เชิญพระกุมารอวยพรนักเรียนตามห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับพระพรจากพระกุมาร และร่วมทำบุญเพื่อผู้ยากไร้ ผู้รอคอยโอกาส พร้อมกันนี้ท่านอธิการิณีได้ส่งความสุขแก่นักเรียนด้วยการมอบขนมให้แก่นักเรียนทุกห้อง

สหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

        วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมสหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ “ศิลปาชีพรุ่งเรือง ใต้เบื้องพระยุคลบาท นวราชย์ปราชญ์สยาม” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นอยู่สู่การส่งเสริมอาชีพ ตามรอยพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ผ่านฐานกิจกรรมที่หลากหลายจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่         -ฐานสารพันเรื่องกาแฟ         -ฐานปลานิลจิตรลดา         -ฐานโคนมพระราชทาน         -ฐานใบชา        -ฐานบัวลอยไส้ถั่วแดง        -ฐานยางพารา        -ฐานโครงการหลวงดอยคำ        -ฐานร่มกางจ้อง           โดยเด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในแต่ละฐานกิจกรรม เช่น ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ที่หลากหลาย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อาชีพในท้องถิ่นที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ การได้ลิ้มชิมรสผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการลงมือทำหรือสร้างชิ้นงานในฐานกิจกรรม เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของคุณครูทุกท่าน และเป็นพิเศษสำหรับพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ร่วมเป็นวิทยากรกับคุณครูในแต่ละฐาน และขอบคุณความเสียสละ ความอดทน ความมีน้ำใจดีของพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ …

สหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 Read More »

สหวิทยาการวันพ่อ แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

           วันที่ 2 ธันวาคม 2565 แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมสหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงจากฐานกิจกรรม ทั้งหมด 4 ฐาน ประกอบด้วย 1. ฐานพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เด็กๆ ได้เรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมร้องเพลงพระราชาในนิทาน 2. ฐานปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ให้เด็กๆ ได้ทดลองปลูกต้นพลูด่างด้วยดินวิทยาศาสตร์ลงในขวด เพื่อนำกลับไปเป็นของขวัญให้คุณพ่อ 3. ฐานการทำขนมไทย (บัวลอย) เด็กๆ ได้ลงมือทำด้วยตนเองในการปั้นบัวลอย นอกจากได้รู้จักขนมบัวลอยแล้ว เด็กๆ ยังได้ฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วย 4. ฐาน Card for Dad ให้เด็กๆ ได้ทำการ์ดสำหรับคุณพ่อ พร้อมๆ กับได้เรียนรู้คำศัพท์ และฝึกจินตนาการในการระบายสี และการพับกระดาษ โดยแต่ละชั้นการ์ดจะมีรูปแบบต่างกัน เช่น อนุบาล 1 เป็นการ์ดรูปหัวใจ อนุบาล 2 เป็นการ์ดรูปถ้วยรางวัล และอนุบาล 3 เป็นการ์ดที่พับเป็นรูปเสื้อ