กิจกรรมเด่นประจำเดือน

อบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency Based Education) เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566

         วันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)” โดย ผศ.ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอประชุมโรงเรียน แบ่งเป็น 2 วัน วันที่ 17 ตุลาคม 2566 สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เรียนรู้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียน รวมไปถึงการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบงกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และวันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำหรับครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการศึกษาสมรรถนะเฉพาะสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทดลองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน รวมไปถึงการนำเสนอ สะท้อนคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน พร้อมรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Kindergarten English Camp 2023 29-30 September 2023

         The two-day Kindergarten English Camp 2023, held on September 29 and 30, featured not one but two enchanting themes: “Flower Wonderland” for Day 1 and “Colors Everywhere” for Day 2. Endless smiles, language wonders, and the joy of newfound friendships filled the entire camp. The short but sweet English camp for …

Kindergarten English Camp 2023 29-30 September 2023 Read More »

out of the box เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

         วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ฝ่ายวิชาการจัด พิธีมอบรางวัลจากการประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม out of the box ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย มีพี่ๆมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้จัดงานและดำเนินรายการ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการมารี หลุยส์ พรฤกษ์งามเป็นผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กๆ ซึ่งรางวัลต่างๆ ได้รับการสนับสนุน จากสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ โดยแบ่งเป็น 4 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลเทคนิคการถ่ายทำยอดเยี่ยม 2. รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม 3. รางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม ซึ่งได้รับเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท 4. และรางวัลชนะเลิศ คือ รางวัลสารคดียอดเยี่ยมได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท นอกจากนี้เด็กๆ แต่ละกลุ่มยังได้รับฟังข้อเสนอแนะที่ดีมากๆ จาก กรรมการผู้ตัดสินคลิปสารคดีอีกด้วย ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ได้รับรางวัลและขอเป็นกำลังใจสำหรับกลุ่มที่จะขอท้าชิงในปีหน้าต่อไปค่ะ

กิจกรรม French Day เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

      วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัด กิจกรรม French Day เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันชาติฝรั่งเศส และเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Le Festival de Cannes ชิมขนมแสนอร่อยอย่าง des canapés เล่นเกมสนุก Bravo Bingo และรู้จักการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์กับละคร La Belle et La Bête นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ลงมือปฏิบัติ รู้จักรอคอย และเรียนรู้การทำงานร่วมกัน คือทักษะชีวิตที่เราร่วมกันปลูกฝังให้ลูกหลานของเรา

กิจกรรม SF Run to 100th Anniversary เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานวิ่งเพื่อร่วมฉลองการก้าวสู่ 100 ปีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในงาน “SF Run to 100th Anniversary” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) งานนี้เป็นการรวมตัวของครอบครัวเซนต์ฟรังฯ อีกครั้ง ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คุณครู และผู้ปกครอง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของความสุข และความอบอุ่นใจ

กิจกรรม ครูกลอนสอนภาษา เพื่อระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

     วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมครูกลอนสอนภาษา เพื่อระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ โดยมีพิธีเปิดงานในช่วงเช้า มีการแสดงเพลงฉ่อย “พระไชยสุริยา” และจัดให้ชมนิทรรศการ “สืบสานศิลปกวี สดุดีสุนทรภู่” อย่างหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ปุจฉา-วิสัชนาสุนทรภู่ เรียนรู้สุภาษิต พิชิตพระอภัย นิทานไทยสุนทรภู่ และย้อนดูนิราศภูเขาทอง ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเกี่ยวกับประวัติและผลงานต่างๆ ของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทย

พิธีไหว้ครู “ศิษย์น้อมวันทาอาจาริยคุณ”เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

        วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู “ศิษย์น้อมวันทาอาจาริยคุณ” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงการฝากตัวเป็นศิษย์ และระลึกถึงพระคุณของคุณครูแต่ละท่านที่อบรมสั่งสอนมา หลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการประกวดจัดพานไหว้ครู ในระดับชั้น ม.1 – ม.6

กิจกรรม “Music Day” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อีกหนี่งกิจกรรมในช่วงบ่ายของงาน วันสถาปนาโรงเรียน “We Love SF Convent” ได้แก่ กิจกรรม “Music Day : ให้รักเป็นสะพาน แทนสายใยในเซนต์ฟรังฯ ถึงนานแค่ไหนใจเหมือนเดิม” ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียนปัจจุบัน และได้รับความร่วมมือจากตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู พนักงาน และนักเรียนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ด้วย การแสดงดนตรีครั้งนี้ ประกอบด้วย…            – เพลงให้รักเป็นสะพาน (วงออร์เครสตรา และวงขับร้องประสานเสียง)            – เพลงนานแค่ไหนใจเหมือนเดิม (วง Combo)            – ทำนองเพลง Largo from New World (วงออร์เครสตรา และเพิ่มการแต่งเนื้อร้องโดยนักเรียน)            – เพลงแทนสายใยในเซนต์ฟรังฯ (วงดนตรีทั้งหมด ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง …

กิจกรรม “Music Day” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 Read More »

We Love SF Convent เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ “We Love SF Convent” เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม โดยมีคุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ เป็นประธานในพิธี ต่อด้วยการเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน “For SF with Love” โดยมีคุณพ่อ คณะเซอร์ ตัวแทนนักเรียน และคุณครู ร่วมกันเขียนข้อความระลึกถึงและคำมั่นสัญญาที่จะทำเพื่อโรงเรียนจากนั้นทุกคนได้ชมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่บูรณาการรายวิชาดนตรี นาฏศิลป์ และพลศึกษา ในชุด “From Me To You” และปิดท้ายด้วยการชมนิทรรศการ “SF Gallery” ที่แสดงผลงานศิลปะของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่ง SF Gallery นี้จะเปิดให้เข้าชมได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566…นับเป็นวันครบรอบ 98 ปี ของโรงเรียนที่ทุกคนมีแต่รอยยิ้ม และความอบอุ่นใจ…

กิจกรรม Ideas Bazaar เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Ideas Bazaar ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.5โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานโครงงานเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จากเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอผลงานตามแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย การนำเสนอแผนโมเดลธุรกิจเพื่อเริ่มต้นธุรกิจและต้นแบบสินค้า ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ในรูปแบบของการออกแบบ Packaging , Brochure , Poster และอื่น ๆ ของร้านค้าในโรงเรียน ผลงานการออกแบบแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบภายใน เป็นต้นจากการแสดงผลงานในครั้งนี้ ได้สะท้อนความเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านผลงานของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ขอปรบมือให้กับทุกๆ ไอเดียของนวัตกรรุ่นเยาว์ของเราค่ะ

Scroll to Top