ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

        วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 บริษัทเนสท์เน่ (ไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.ซี.เอ็น.เค 2011 กรุ๊ป จำกัด เข้ามาจัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมการออกกำลังกาย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ฉลองศาสนนามแด่ท่านอธิการิณี มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม เมื่อวันนี้25 สิงหาคม 2566

         วันนี้25 สิงหาคม 2566 คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองศาสนนามแด่ท่านอธิการิณี มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม โดยทุกฝ่ายได้เตรียมการล่วงหน้า เพื่อจัด Surprised ให้แด่ท่านอธิการอันเป็นที่รักของพวกเราในวันนี้ ทั้งคุณครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันร้องและทำท่าทางประกอบเพลง “ความรักที่ซ่อนอยู่ทุกลมหายใจ” ที่แต่งโดยเซอร์แอนโทเนีย กาญจนัมพร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนมอบของแทนใจ เป็นข้อความจากทุกห้องเรียนที่เขียนถึงท่านอธิการ ปิดท้ายด้วยตัวแทนคุณครูมอบของที่ระลึกแด่ท่านอธิการ เป็นพิธีที่เรียบง่าย แต่อบอวลไปด้วยความสุขใจของผู้ให้ และความอบอุ่นใจของผู้รับ ท่ามกลางความเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเรา…ครอบครัวเซนต์ฟรังฯ…

Happy Feast Day แด่ท่านอธิการิณี มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

            วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ฝ่ายบุคลากร และคุณครูทุกท่านร่วมกันจัดพิธี Happy Feast Day แด่ท่านอธิการิณี มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม โดยมีตัวแทนคุณครูไทยและต่างชาติกล่าวอำนวยพรแด่ท่านอธิการ ต่อด้วยการมอบของขวัญ และการแสดงละครสั้นจากตัวแทนคุณครู ต่อด้วยบทเพลงแสนไพเราะของคุณครูต่างชาติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจที่เกิดจากความตั้งใจของคุณครูทุกท่านมอบแด่ท่านอธิการ

วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

            วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดให้มีวจนพิธีกรรม สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต เป็นประธานในพิธี และคุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต ให้เกียรติร่วมในพิธี ในการนี้ ได้มีการมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากกิจกรรมเข้าพรรษาให้แก่คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

               วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กล่าวบทอาศิรวาท และมีการแสดงจากนักเรียนนาฏศิลป์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมแสดงชุด “วิถีธรรม วิถีไทย น้อมใจสดุดี” จากนั้นฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมสหวิทยาการศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย “เซนต์ฟรังฯ เพียรสาน…งานศิลป์…สดุดีพระพันปีหลวง” ให้เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เป็นผู้ดูแลและพาน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่พี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เป็นวิทยากรในแต่ละฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานที่ …

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 Read More »

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

          วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เด็กๆได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่แบบวิถีไทย ณ มิวเซียมสยาม และได้ศึกษาโบรณสถาน สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และประติมากรรมฤาษีดัดตน ภายในวัดโพธิ์อีกด้วย

พิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

        วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการจัดพิธีมอบรางวัล ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และได้เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก จนได้รับรางวัลกลับมา สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักเรียนเอง และทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

        วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ” และ “ทุนพระเมตตา” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การรับทุน และไม่ไปสอบเข้าที่อื่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในแต่ละปีการศึกา โดยนักเรียนจะได้รับทุนต่อเนื่องทุกภาคเรียน หากเป็นไปตามเกณฑ์การรักษาสภาพทุน – ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นทุนของสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ขอขอบคุณนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังฯ คุณนิรมาณ หัสถาดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุน และคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธี – ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนพระเมตตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งเป็นทุนของโรงเรียน โดยมีท่านอธิการิณีมารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุน ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนในวันนี้นะคะ

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

         คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคำสอน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน โดยมีบาทหลวงยอแซฟทวีศักดิ์ กิจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าและขอพระพรของพระองค์สถิตอยู่กับทุกคน

ทัศนศึกษา ม.4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

          วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำนาตามวิถีชีวิตของชาวนา เช่น การเพาะกล้า การปลูกข้าว การตำข้าวเปลือก เป็นต้น ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เด็กๆ ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ และอีกสถานที่หนึ่งที่ได้ไปเยี่ยมชม คือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) ที่จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ รวมทั้งสื่อร่วมสมัยอื่นๆ ของศิลปินไทยและต่างชาติ ซึ่งเด็กๆ ได้ชื่นชม พร้อมเรียนรู้ชีวิตผ่านผลงานศิลปะที่แฝงแง่คิดในแง่มุมต่างๆ ตามปณิธานของผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ในการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เป็น “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย”

Scroll to Top