ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียน อ.1 รายชื่อนักเรียน อ.2 รายชื่อนักเรียน อ.3 รายชื่อนักเรียน ป.1 รายชื่อนักเรียน ป.2 รายชื่อนักเรียน ป.3 รายชื่อนักเรียน ป.4 รายชื่อนักเรียน ป.5 รายชื่อนักเรียน ป.6 รายชื่อนักเรียน ม.1 รายชื่อนักเรียน ม.2 รายชื่อนักเรียน ม.3 รายชื่อนักเรียน ม.4 รายชื่อนักเรียน ม.5 รายชื่อนักเรียน ม.6

รายชื่อนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ปี 2566

รายชื่อนักเรียน อ.1 รายชื่อนักเรียน อ.2 รายชื่อนักเรียน อ.3 รายชื่อนักเรียน ป.1 รายชื่อนักเรียนใหม่ ป.2 รายชื่อนักเรียน ม.1 รายชื่อนักเรียน ม.4

ทบทวนความรู้ก่อนสอบสำหรับนักเรียน ป.1 และ ป.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา สุขศึกษา คลิบที่ 1 สุขศึกษา คลิบที่ 2 Mathematics Science English Social Studies ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ & Basic English พลศึกษา สุขศึกษา คลิบที่ 1 สุขศึกษา คลิบที่ 2 Mathematics Science Social Studies

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียน อ.1 รายชื่อนักเรียน อ.2 รายชื่อนักเรียน อ.3 รายชื่อนักเรียน ป.1 รายชื่อนักเรียน ป.2 รายชื่อนักเรียน ป.3 รายชื่อนักเรียน ป.4 รายชื่อนักเรียน ป.5 รายชื่อนักเรียน ป.6 รายชื่อนักเรียน ม.1 รายชื่อนักเรียน ม.2 รายชื่อนักเรียน ม.3 รายชื่อนักเรียน ม.4 รายชื่อนักเรียน ม.5 รายชื่อนักเรียน ม.6

เด็กประถม สมองเลขโอลิมปิก (น้องโนเบล)

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลีนนา เกษศิลป์ (น้องโนเบล) ชั้น ป.1/3 เลขที่ 2 ที่ได้แสดงความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ในรายการ SUPER10 | SEASON5 ตอน เด็กประถม สมองเลข “โอลิมปิก” ทางช่อง เวิร์คพอยท์ ความสามารถ และความน่ารักสดใสของน้อง ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ และได้รับรางวัลตามที่น้องต้องการอีกด้วย สามารถติดตามความสามารถของน้องและให้กำลังใจน้อง ได้ที่ Youtube คลิกเพื่อรับชมคลิป

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน “หนูรักเซนต์ฟรังฯ” และทุน “พระเมตตา”

ทุน “หนูรักเซนต์ฟรังฯ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุน “หนูรักเซนต์ฟรังฯ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุน “พระเมตตา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Scroll to Top