Literature Based Learning

Literature Based Learning อ.1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย จัดการแสดงผลงานกิจกรรม Literature Based Learning …นิทานสานฝัน สรรค์สร้างจินตนาการ… ของชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียน ความร่าเริงแจ่มใส และน่ารักเหลือล้นของน้องๆ แต่ละคน ทำให้เราเผลออมยิ้มตามได้ตลอดการแสดง

Literature Based Learning อ.2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย จัดการแสดงผลงานกิจกรรม Literature Based Learning …นิทานสานฝัน สรรค์สร้างจินตนาการ… ของชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียน น้องๆ อนุบาล 2 ของเราวันนี้เต็มไปด้วยพลัง และกำลังใจที่ดี บรรยากาศบนเวทีจึงสดใส น่ารัก น่ามอง น้องๆ ทุกคนทำเต็มที่จริงๆ…

Literature Based Learning อ.3 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย จัดการแสดงผลงานกิจกรรม Literature Based Learning …นิทานสานฝัน สรรค์สร้างจินตนาการ… ของชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียน เด็กๆ ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามจากผู้ปกครองทำให้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ สร้างสีสันและแจกความสดใสให้กับทุกๆ คนที่มาชมในวันนี้

Scroll to Top