งานอภิบาลและแพร่ธรรม

งานอภิบาลและแพร่ธรรม – กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิก

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมการอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกได้รับพระพร มีความเชื่อ ความศรัทธา และมีความรักมั่นคงในพระเจ้า พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดี โดย อธิการมารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจ พร้อมด้วยคณะเซอร์ คุณครูคำสอน และได้เชิญ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

งานอภิบาลและแพร่ธรรม – วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติพระนางมารีย์พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติพระนางมารีย์พรหมจารี โอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ การฉลองวันนี้เป็นการฉลองชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของพระนาง และการรับตำแหน่งพระราชินีสวรรค์ โดยคุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อเชษฐดนัย ไชยเผือก คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อขอพระพรจากพระแม่มารีย์ ประทานพระพรแก่พวกเราทุกคนหลังวจนพิธีกรรมฯ ทางโรงเรียนได้มอบเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการทำบุญเข้าพรรษาให้คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต เพื่อนำไปใช้ช่วยหลือในศูนย์อภิบาลคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

Scroll to Top