กิจกรรม “Music Day” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อีกหนี่งกิจกรรมในช่วงบ่ายของงาน วันสถาปนาโรงเรียน “We Love SF Convent” ได้แก่ กิจกรรม “Music Day : ให้รักเป็นสะพาน แทนสายใยในเซนต์ฟรังฯ ถึงนานแค่ไหนใจเหมือนเดิม” ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียนปัจจุบัน และได้รับความร่วมมือจากตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู พนักงาน และนักเรียนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ด้วย การแสดงดนตรีครั้งนี้ ประกอบด้วย…
           – เพลงให้รักเป็นสะพาน (วงออร์เครสตรา และวงขับร้องประสานเสียง)
           – เพลงนานแค่ไหนใจเหมือนเดิม (วง Combo)
           – ทำนองเพลง Largo from New World (วงออร์เครสตรา และเพิ่มการแต่งเนื้อร้องโดยนักเรียน)
           – เพลงแทนสายใยในเซนต์ฟรังฯ (วงดนตรีทั้งหมด ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู พนักงาน และนักเรียนทุกคน)

Scroll to Top