กิจกรรม ครูกลอนสอนภาษา เพื่อระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

     วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมครูกลอนสอนภาษา เพื่อระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ โดยมีพิธีเปิดงานในช่วงเช้า มีการแสดงเพลงฉ่อย “พระไชยสุริยา” และจัดให้ชมนิทรรศการ “สืบสานศิลปกวี สดุดีสุนทรภู่” อย่างหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ปุจฉา-วิสัชนาสุนทรภู่ เรียนรู้สุภาษิต พิชิตพระอภัย นิทานไทยสุนทรภู่ และย้อนดูนิราศภูเขาทอง ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเกี่ยวกับประวัติและผลงานต่างๆ ของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทย
Scroll to Top