กิจกรรม SF Run to 100th Anniversary เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานวิ่งเพื่อร่วมฉลองการก้าวสู่ 100 ปีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในงาน “SF Run to 100th Anniversary” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) งานนี้เป็นการรวมตัวของครอบครัวเซนต์ฟรังฯ อีกครั้ง ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คุณครู และผู้ปกครอง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของความสุข และความอบอุ่นใจ
Scroll to Top