ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

             วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน วัดนักบุญยอแซฟ และวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเดินทางครั้งนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของทั้ง 3 ที่ รวมทั้งศิลปสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงามไม่แพ้สถานที่ใดๆ พระราชวังบางปะอิน ที่มีอาคารหลากหลายสไตล์ทั้งไทย เอเชีย และยุโรป สวยงามมาก วัดนักบุญยอแซฟ ที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม และเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย ปิดท้ายด้วยวิหารพระมงคลบพิตร ที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความชำนาญของช่างฝีมือไทยในหล่อโลหะสำริดในสมัยอยุธยา หลังจากเข้าไปเยี่ยมชมวิหารแล้ว ก็ได้มาแวะด้านหน้าวัด ซื้อของที่ระลึก ของพื้นเมือง โรตีสายไหม ขนมอื่นๆ งานนี้เด็กๆ ได้กระจายรายได้สู่ชุมชนกันอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ Safari World เด็กๆ พกพาความตื่นเต้นกับการเดินทางไปตั้งแต่เช้า และใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทั้งเดินเที่ยวชมวิถีการดำรงชีวิต และชมโชว์ของน้องสัตว์ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และที่สำคัญเด็กๆ ได้รู้ว่าการได้ไปเที่ยวกับเพื่อนมันสนุกแบบนี้นี่เอง

ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เด็กๆ ได้รับความรู้ เรียนรู้ และได้ซึมซาบถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านการเยี่ยมชม และการรับฟังเรื่องราวของโบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ จากทั้งสองสถานที่อันมีคุณค่าต่อชาติเรายิ่ง

Scroll to Top