เด็กประถม สมองเลขโอลิมปิก (น้องโนเบล)

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลีนนา เกษศิลป์ (น้องโนเบล) ชั้น ป.1/3 เลขที่ 2 ที่ได้แสดงความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ในรายการ SUPER10 | SEASON5 ตอน เด็กประถม สมองเลข “โอลิมปิก” ทางช่อง เวิร์คพอยท์ ความสามารถ และความน่ารักสดใสของน้อง ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ และได้รับรางวัลตามที่น้องต้องการอีกด้วย

สามารถติดตามความสามารถของน้องและให้กำลังใจน้อง ได้ที่ Youtube
Scroll to Top