อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “สร้างสรรค์งานสวย ด้วย Canva” เมื่อวันที่ 18และ25 พฤศจิกายน 2566

           วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “สร้างสรรค์งานสวย ด้วย Canva” เน้นการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานและหลักการออกแบบชิ้นงานให้สวยงามสร้างสรรค์ โดยคุณครูภัทรา ปิ่นกระโทก และนางสาวขัตติยา ระติสุนทร นักวาดภาพประกอบและออกแบบกราฟิก เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยหลังจากอบรมแล้ว คุณครูทุกคนได้สร้างชิ้นงาน Infographic ในรูปแบบ One Page Summary นำเสนอแผนการสอนที่สอดแทรกการต่อต้านการค้ามนุษย์ และแผนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่วน Teachers ชาวต่างชาติ ได้เข้าร่วมการอบรมด้วยเช่นกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน
Scroll to Top