หนูน้อยลอยกระทง เมื่อวันที่ 24 พฤจิกายน 2566

          🌈วันที่ 24 พฤจิกายน 2566 แผนกปฐมวัย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มาจัดกิจกรรม “หนูน้อยลอยกระทง” ให้แก่น้องน้อยอนุบาลของเรา โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 ฐานหนูจ๋ามาเร็วไว มาเล่นการละเล่นไทย ฐานที่ 2 กระทงหรรษา ฐานที่ 4 คิดส์ซ่าพาตะลุย ฐานที่ 5 หวานลิ้นกลิ่นละมุน หอมกรุ่นขนมไทย ซึ่งทั้ง 4 ฐานการเรียนรู้เด็กๆ ก็จะได้ทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามพัฒนาการในแต่ละระดับชั้น วันนี้เด็กๆ ทุกคนสวมใส่ชุดไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของร่วมสืบสานประเพณีไทย และได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุข ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้มามอบความรู้ ความสนุกสนาน และขอชื่นชมสื่อการเรียนรู้ในทุกๆฐานที่ทำออกมาได้สวยงามและสร้างสรรค์มากๆ ค่ะ รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความร่วมมือที่ดีเสมอมาค่ะ 🙏🏻❤️
Scroll to Top