วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

            วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดให้มีวจนพิธีกรรม สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต เป็นประธานในพิธี และคุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต ให้เกียรติร่วมในพิธี ในการนี้ ได้มีการมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากกิจกรรมเข้าพรรษาให้แก่คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง
Scroll to Top