พิธีเปิดกองเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563