พิธีเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

           วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา ในวันที่ 28กรกฎาคม 2566 โดยมีท่านอธิการิณีมารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ และผู้แทนนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวบทอาศิรวาทเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
Scroll to Top