พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

               วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กล่าวบทอาศิรวาท และมีการแสดงจากนักเรียนนาฏศิลป์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมแสดงชุด “วิถีธรรม วิถีไทย น้อมใจสดุดี” จากนั้นฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมสหวิทยาการศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย “เซนต์ฟรังฯ เพียรสาน…งานศิลป์…สดุดีพระพันปีหลวง” ให้เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เป็นผู้ดูแลและพาน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่พี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เป็นวิทยากรในแต่ละฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานที่ 1 สื่อรักด้วยโอริกามิ ฐานที่ 2 สานกระดาษหรรษา ฐานที่ 3 สีสันคัพเค้กหรรษา ฐานที่ 4 สุขภาพดีด้วยสมุนไพร ฐานที่ 5 สืบสานตำนานต้นไผ่ ฐานที่ 6 สืบทอดเครื่องปั้นดินเผาไทย ฐานที่ 7 สนุกกับการละเล่นไทย ฐานที่ 8 สารพันพัดนานาชาติ
Scroll to Top