พิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

        วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ฝ่ายวิชาการจัดพิธีมอบรางวัล ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และได้เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก จนได้รับรางวัลกลับมา สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักเรียนเอง และทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ
Scroll to Top