ทัศนศึกษา ม.4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

          วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำนาตามวิถีชีวิตของชาวนา เช่น การเพาะกล้า การปลูกข้าว การตำข้าวเปลือก เป็นต้น ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เด็กๆ ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ และอีกสถานที่หนึ่งที่ได้ไปเยี่ยมชม คือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) ที่จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ รวมทั้งสื่อร่วมสมัยอื่นๆ ของศิลปินไทยและต่างชาติ ซึ่งเด็กๆ ได้ชื่นชม พร้อมเรียนรู้ชีวิตผ่านผลงานศิลปะที่แฝงแง่คิดในแง่มุมต่างๆ ตามปณิธานของผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ในการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เป็น “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย”
Scroll to Top