ดูงาน กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และงาน Energy Mind Award เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

         วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานฤมล จ.ฉะเชิงเทรา และคณะครูอีก 8 คน ได้มาดูงาน กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และ งาน Energy Mind Award ของโรงเรียน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
Scroll to Top