กิจกรรม Ideas Bazaar เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Ideas Bazaar ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.5โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานโครงงานเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จากเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอผลงานตามแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย การนำเสนอแผนโมเดลธุรกิจเพื่อเริ่มต้นธุรกิจและต้นแบบสินค้า ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ในรูปแบบของการออกแบบ Packaging , Brochure , Poster และอื่น ๆ ของร้านค้าในโรงเรียน ผลงานการออกแบบแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบภายใน เป็นต้นจากการแสดงผลงานในครั้งนี้ ได้สะท้อนความเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านผลงานของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ขอปรบมือให้กับทุกๆ ไอเดียของนวัตกรรุ่นเยาว์ของเราค่ะ

Scroll to Top