กิจกรรม French Day เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

      วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัด กิจกรรม French Day เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันชาติฝรั่งเศส และเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Le Festival de Cannes ชิมขนมแสนอร่อยอย่าง des canapés เล่นเกมสนุก Bravo Bingo และรู้จักการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์กับละคร La Belle et La Bête นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ลงมือปฏิบัติ รู้จักรอคอย และเรียนรู้การทำงานร่วมกัน คือทักษะชีวิตที่เราร่วมกันปลูกฝังให้ลูกหลานของเรา
Scroll to Top