กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

          วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีท่านอธิการิณีมารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ชมการแสดงเพลง “รากไทย” และ “บุษบาเสี่ยงเทียน” จากนั้นได้ชมนิทรรศการ “เพราะภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของชาติ” และปิดท้ายกิจกรรมวันนี้ด้วยการประกวดเครื่องแต่งกายในแนวคิด “แต่งไทยยุคใหม่ ไม่ตกเทรนด์” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 รวมทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1- 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาร่วมกิจกรรมในวันนี้
Scroll to Top