กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

           วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีการตั้งขบวนและเริ่มแห่เทียนออกจากโรงเรียน เวลา 08.30 น. และเดินทางไปยังวัดราชผาติการามวรวิหาร วันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งโรงเรียนในการนำเครื่องไทยทานจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร
Scroll to Top