กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

         วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นในช่วงเวลาพักกลางวัน บริเวณสนามหน้าเวทีอัจฉริยะ โดยเด็กๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามระดับชั้นของตนเองดังนี้ ระดับชั้น ป.1- ป.3 การประดิษฐ์กระทงจากกระดาษ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 การแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากกระดาษ และระดับชั้น ม.1 – ม.6 การประดิษฐ์กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถออกแบบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
Scroll to Top