กิจกรรมเพิ่มพลังคิด…ให้กับนักคิดรุ่นจิ๋ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 แผนกปฐมวัยจัด กิจกรรมเพิ่มพลังคิด…ให้กับนักคิดรุ่นจิ๋ว โดยมีท่านอธิการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ก่อนที่เด็กๆ ชั้นอนุบาล 1 – 3 จะเข้าเรียนรู้กิจกรรมตามฐานที่กำหนด ฐานละ 20 นาที ซึ่งเด็กๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
อนุบาล 1 ได้แก่ 
 • ฐาน Cooking 
 • ฐานประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 
 • ฐาน Color 
 • ฐาน Shapes 
อนุบาล 2 ได้แก่
 •  ฐาน Cooking 
 • ฐานมงกุฎนักคิด 
 • ฐาน Play with Numbers 
 • ฐาน Colors Cup Race 
อนุบาล 3 ได้แก่ 
 • ฐาน Cooking 
 • ฐานสนุกคิดกับเจ้ากระต่าย 
 • ฐาน Math Maze Activity 
 • ฐาน Jump Count and Arrange
Scroll to Top