กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้น ณ ลานมิตรภาพ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2566

              วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้น ณ ลานมิตรภาพ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีงาม เพราะเด็กๆ จะได้รับความอิ่มเอิบในกุศลบุญที่จะได้หล่อเทียนเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชา และได้เป็นส่วนหนึ่งของการธำรงประเพณีที่ดีงามทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป ซึ่งวันนี้เด็กๆ ทุกระดับชั้นให้ความสนใจ และมาร่วมหล่อเทียนกันอย่างมากมายตั้งแต่เช้า จนถึงเวลา 11.00 น. อิ่มบุญกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว
Scroll to Top