การประชุมผู้ปกครอง “Meet and Greet in SF Classrooms” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566

     วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 “Meet and Greet in SF Classrooms” เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา โดยท่านอธิการิณี มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม และได้พบปะ พูดคุยกับครูประจำชั้น-ครูคู่ชั้น พร้อมทั้งเปิดให้เยี่ยมชมกิจกรรมจากศูนย์พัฒนาศักยภาพของโรงเรียน และผลงานนักเรียนในการเรียน Special English Program (SEP) และรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม…ขอบคุณค่ะ…
Scroll to Top