เกียรติประวัติโรงเรียน

โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว,  รางวัล Young Energy Master Award 2017 นักเรียนแกนนำดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และรางวัล Energy Mind Team Award 2017 คณะทำงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากการประกวดโครงการ Energy Mind Award 2017 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง
 • รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  ระดับ 4 ดาว  โครงการ Energy Mind  Award  2016 จากการไฟฟ้านครหลวง
 • รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  ระดับ 4 ดาว  โครงการ Energy Mind  Award  2015 จากการไฟฟ้านครหลวงและสมาคมสิ่งแวดล้อม
 • รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
 • โรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  ปีการศึกษา 2557 ถึง 2559  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • โรงเรียนผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ระดับเขต ตามมาตรฐาน Clean and Green  ประจำปี พ.ศ. 2556 จากสำนักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ในระดับดีมาก
 • โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ของมูลนิธิธารน้ำใจ
 • โรงเรียนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จากโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 9 จัดโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คณะครูได้รับรางวัล ดังนี้

 • คุณครูฐานมญ  มะณี และคุณครูปวีณา  เฉลยรัตน์ ได้รับเหรียญรางวัล Bronze Prizeเกียรติบัตรจาก National Research Council of Thailand จากการเข้าร่วมโครงการ Seoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • คุณครูฐานมญ  มะณี  ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน” (Energy Master Award) จากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง

นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

 • ด.ญ.กชพร เนียวกุล และด.ญ.ศศินันท์ สมบูรณ์ทวีโชค ม.2/2 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 • ด.ญ.เบญญาดา  พฤกษ์พงศกร ด.ญ.ณภัค  สุทธะพินทุ และด.ญ.วิชญาดา  ชำนาญศิลป์ ม.3/3 ได้รับรางวัล “Merit Award” ประเภท Junior Student Project จากผลงาน Intelligent Trash ในการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์นานาชาติ โครงการ Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) 2018 ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • น.ส.ศิริพักตร์ชา เวชกามา น.ส.นันทัชพร อัศวเลิศกุล และน.ส.ปุณยาพร สุนันต๊ะ ม.4/3 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น และทัศนศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของญี่ปุ่น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน –1 ธันวาคม 2561 จากการแข่งขันโฆษณาสั้น หัวข้อ “แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” ในกิจกรรม CSR TOLLWAY 2018
 • น.ส.สุภาวดี  ภูสนาม ม.6/1 น.ส.ณาฌา  หิรัญญการ ม.6/1 และน.ส.จีรนันท์ อนันต์ประภากรณ์  ม.4/1 เจ้าของผลงาน Application Algolaxy ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่ผู้ใช้งานจริง โดยได้รับเงินทุนสนับสนุน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากการประกวดในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ประจำปี 2561
 • ด.ญ.จำรัสลักษณ์  ภิญโญมงคล ม.3/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ระดับชาติ จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68
 • ด.ญ.ปริชดา เพียรวิริยะ ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทบอล ประเภทห่วง ประเภทฟรีแฮนด์ และประเภทรวม จากการแข่งขันยิมนาสติก/ลีลาหญิงเดี่ยว อายุ 11 ปี รุ่น Prejunior รายการ 7th ZHONG LINE CUP 2018 International RG Tournament ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นางสาวสุภาวดี  ภูสนาม ม.5/1 นางสาวณาฌา  หิรัญญการ ม.5/1 เจ้าของผลงาน Application สื่อการเรียนรู้ “กำเนิดเจ้าเรขาคณิต (Drageometry)”  ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดซอฟต์แวร์ในระดับนานาชาติ  ในโครงการ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2017 ณ ประเทศบังกลาเทศ และได้รับรางวัล Merit Award ได้รับเกียรติบัตร
 • นางสาวณาฌา  หิรัญญการ ม.5/1  นางสาวสุภาวดี ภูสนาม ม.5/1 และนางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ ม. 6/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนักเรียน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 : NSC 2018 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา  40,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • เด็กหญิงมนต์สวรรค์ สฤษดิ์อภิรักษ์ ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภท Mini-Cadet Girls’ Single  ในรายการ 2017 Jordan Junior & Cadet Open , ITTF Junior Circuit ณ ประเทศจอร์แดน
 • นางสาวมนอัปสร สฤษดิ์อภิรักษ์ ม.6/3 ได้รับรางวัลอันดับ 3 ประเภททีมหญิง รุ่น Junior  จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ 23th South East Asian Junior and Cadet Table Tennis Championships 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์
 • เด็กหญิงนันท์นภัส วาสกุล ม.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท  Freestyle TROUPE 18 & under จากการแข่งขัน 19th Asia Pacific Dance Competition 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 • นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2, นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, นางสาวนันทนัช  สกาวุฒานุเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 โดยสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
 • เด็กหญิงศิริพักตร์ชา เวชกามา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2, นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, นางสาวสุภาวดี ภูสนาม, นางสาวณาฌา หิรัญญการ  และนางสาวจิดาภา อาภรณ์รัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนต่อยอดผลงาน การแข่งขันการต่อยอดผลงานซอฟต์แวร์ ในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่ปี 4”  มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต่อยอดผลงานจำนวน 2 ผลงานได้แก่  1. ทอ-ไอ-ยอ-ไทย 2. Boonrod the Survivor  โดยได้รับรางวัลทุนสนับสนุนผลงานจำนวน 50,000 บาท / ผลงาน (จำนวน 2 ผลงาน), โล่รางวัลและได้รับการจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 • เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และเด็กหญิงศิริพักตร์ชา เวชกามา            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เมื่อดิจิทัลครองโลก” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2016 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล   จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
 • นางสาวณาฌา หิรัญญการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และนางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รางวัลชนะเลิศ การประกวด  Mobile Applicationหัวข้อ “เสริมสร้างการเรียนรู้ การศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2016 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
 • นางสาวสุภาวดี ภูสนาม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ และนางสาวธนาภรณ์   สิทธิกรเมธากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนักเรียน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, ทุนการศึกษา 20,000 บาท และประกาศนียบัตร จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
 • เด็กหญิงสิริรดา  เตือนตรานนท์, เด็กหญิงณธษา  กิตติสุวรรณ, เด็กหญิงทฤฒมณ  มะณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และเด็กหญิง รมณี  มะณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เหรียญรางวัล Bronze Prize, เกียรติบัตรรางวัล The Excellence and Honor of the Invention และเกียรติบัตรจาก National Research Council of Thailand Seoul International Invention Fair ในงาน “Seoul International Invention Show 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • นางสาวมนัสนันท์  เลิศหัตถศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลดังนี้
                   –  รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี “II Guatemala Junior International 2015” ที่เมืองซิอูดัด ประเทศแมกซิโก
                   –  รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันในรายการ “II Yonex Mexico International U19 Championships 2015” ที่ประเทศแมกซิโก
                   – รางวัลรองชนะเลิศทีมหญิง และรองชนะเลิศอันดับสองหญิงเดี่ยว จากการแข่งขันรายการ 6th Asian Schools badminton Championships 2015 BATAM-INDONESIA
                      ที่ประเทศอินโดนีเซีย
                  –  อันดับที่ 3 (Semi Final Round) ได้รับเหรียญ และเงินรางวัล 10,150 บาทจากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Java Raya Indonesia Junior International Challenge
                      2015 ที่ประเทศอินโดนีเซีย
 • นางสาวมนอัปสร สฤษดิ์อภิรักษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ได้รับรางวัลดังนี้
                  –   รางวัลเหรียญทอง ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี และเหรียญทอง ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 15 ปี จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย
                 –    รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ที่ จ.นครศรีธรรมราช
 • นางสาวยลรดา ยงภิศาลภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (International Mathematics Competition (IMC 2015)) ณ เมืองฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล, รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกลุ่มบุคคล
 • นางสาวยลรดา ยงพิศาลภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดงพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา 5,000 บาท และได้เข้าร่วมโครงการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 (TUGMOs ) ณ โรงเรียนเตรียมอุดม ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง
 • นางสาวโศจิรัตน์  ธัญประทีปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, นางสาวพลอยจะเพลิน  เผ่าพันเลิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  และเด็กหญิงสุภาวดี  ภูสนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล Winner จากผลงานเกม King of Transport ในการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand  ICT Awards : TICTA 2015) ประเภท Secondary Student Projects
 • นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2, นางสาวณัฐกนก  โภคทรัพย์ไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  และนางสาวนันทนัช  สกาวุฒานุเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัล  Runner Up จากผลงานสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน Chaturamal : ASEAN QUEST  ในการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand  ICT Awards : TICTA 2015) ประเภท Secondary Student Projects  และได้รับรางวัล Merit Award จากการประกวดงาน Asia Pacific ICT Alliance ( APICTA) Award 2015 ที่ประเทศศรีลังกา
 • นางสาวณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2, นางสาวธัญจิรา  สุกกรี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวนุชดี  เหล่าสุรสุนทร ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 • เด็กหญิงสิริรดา  เตือนตรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมประกวดโครงการ Honda Super Idea Contest 2015 คิด(ส์)กระหึ่มโลก ได้รับรางวัลโล่รางวัลเกียรติยศ และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • เด็กหญิงนันทพร แซ่ฉั่ว และเด็กหญิงพรชนัน งามจรัสฤทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร จากโครงการ The Winner Award Thailand ICT Youth Challenge 2015
 • นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนางสาวอัญชิษฐา บุญณะสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Mobile Application ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากโครงการ The Winner Award Thailand ICT Youth Challenge 2015
 • นางสาววิศรุดา ชูสังกิจ, นางสาวนันทพร  แซ่ฉั่ว, นางสาว พรชนัน งามจรัสฤทัย, นางสาว   จิดาภา อาภรณ์รัตน์, และนางสาวกนกภรณ์  ปรีชาธรรมรัช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียน จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากการประกวดในโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค (KWN)”พ.ศ. 2556   นางสาวกนกรัตน์  เหล่าอารีรัตน์  และนางสาวอนุตตรีย์  ธูปเหลือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12 (The Twelfth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2013) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
นางสาวโศจิรัตน์   ธัญประทีป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  และนางสาวณัฏฐกมล   สุกิจจาคามิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014)  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทเกมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน  ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โล่รางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 60,000 บาท
นางสาวพิชชาพร  ลิขิตปัญจมานนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  นางสาวธนกาญจน์   พีระธรณิศร์ และนางสาวพัชรินทร์   รัศมีธงชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014)  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน  ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 60,000 บาท
เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวธัญจิรา สุกกรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และนางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand ICT Awards (TICTA Award) ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT (APICTA) Awards หรือ APICTA Awards ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร MERIT AWARD จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
นางสาวชฏาธาร   เดชรุจิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  นางสาวพลอยจะเพลิน  เผ่าพันเลิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  และนางสาวณัฐรดา   ฉัตรฤทธิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมแข่งขันประกวดอนิเมชัน  โครงการ Thailand Animation Contest 2014  หัวข้อ “หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทย” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลเกียรติยศ ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทัศนศึกษาดูงานอนิเมชัน  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  และกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จากบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมท่านละ 1,000,000 บาท
นางสาวพลอยจะเพลิน  เผ่าพันเลิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวาดการ์ตูนระดับประเทศ ในโครงการ “PTT Comic Contest ปี4 ENERGY PHENOMENON ปรากฏการณ์ พลังงานสร้างชีวิต” ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 70,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 
เด็กหญิงยลรดา   ยงพิศาลภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล  และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกลุ่มบุคคล  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (31 ประเทศ) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน เมื่อวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557
เด็กหญิงยลรดา   ยงพิศาลภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ดังนี้
–  รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง ประเภทบุคคลและประเภททีม จากการแข่งขัน 2014 WMTC World Mathematics Team Championship การแข่งขันคณิตศาสตร์เพื่อหาทีมสุดยอดระดับโลก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กรุงปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน มี13ประเทศเข้าแข่งขัน ในโครงการ Thai Talent Training เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557       
–  รางวัลชนะเลิศ และรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท การแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 จัดโดยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
เด็กหญิง รมณี   มะณี ประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น จากการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต จัดโดยการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และโมเดิร์นไนท์ทีวี
เด็กหญิงกชกร  ไชยวัฒนาสราญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น จากการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต จัดโดยการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และโมเดิร์นไนท์ทีวี
เด็กหญิงศิรดา  วิมลวัตรเวที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับโล่เกียรติยศ ระดับที่ 4 – 6 และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น จากการแข่งขันโครงการประกวดผลงาน ทางจินตนการ   Honda Super Idea Contest ปีที่ 9 คิดส์กระหึ่มโลก จัดโดยบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล และบริษัทซูเปอร์จิ๋ว
นางสาวมนัสนันท์  เลิศหัตถศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน ดังนี้
–  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท จากการแข่งขันแบดมินตันปากน้ำโพโอเพ่น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี
–  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้รับ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000 บาท จากการแข่งขันแบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมป์เปี้ยนชิฟครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี
–  รางวัลชนะเลิศ ประเภท Champion Girls Singles Under 19 ได้รับเหรียญทอง และเงินรางวัล 17,000 บาท จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ OUE Singapore Youth International 2014
เด็กหญิงสุชานาถ   ชื่นสมสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  เหรียญทอง ประเภทพุ่มเซ่เดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรองชนะเลิศอันดับที่  1  เหรียญเงิน ประเภทพุ่มเซ่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขันเทควันโด  3  RD  THAI-KOREAN  CHOI  YOUNG  SEOK  TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2015 สังกัดทีม Tiger Thai Center ระดับสายฟ้า
เด็กหญิงมนอัปสร   สฤษดิ์อภิรักษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท ทีมหญิง และหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี เหรียญเงิน, ชนะเลิศประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 15 ปี เหรียญทอง, รองชนะเลิศ ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  และรองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 18 ปี เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยแห่งอาเซียนครั้งที่ 20 (20 South East Asian Junior Table Tennis Championship 2014)  และรายการสะสมคะแนนของสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (International Table Tennis Federation) รายการ 2014 ITTF Chengdu Junior & Cadet Open ณ ประเทศบรูไน
 
Scroll to Top