ประวัติโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

คุณพ่อบรัวซาต์ (Broizat)
          โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2468 โดยคุณพ่อบรัวซาต์ (Broizat) เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ผู้มีความประสงค์ให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เข้ามาจัดการศึกษาให้กับกุลธิดา เด็กกำพร้า และเด็กยากจนที่อยู่ในชุมชนเขตวัดสามเสนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อจะได้มีความรู้ มีวิชาชีพติดตัวและเป็นพลเมืองดีของสังคม
         แรกเริ่มโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 528 ถนนราชวิถี สามเสน กรุงเทพฯ สยาม ใกล้ๆ กับวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านนี้ชื่อ “เบอร์รีเฮ้าส์” Beril House) เซอร์เซนต์ปอลฯ ที่เข้าสู่งานแพร่ธรรมใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 มี 4 ท่าน ได้แก่
เซอร์ มารี
เซอร์ แซงต์ เดซิเร
เซอร์ นาแซร์
“เบอร์รีเฮ้าส์” (Beril House)
  1. เซอร์ แซงต์ เดซิเร ( St. Desire) อธิการิณี ชาวฝรั่งเศส
  2. เซอร์ มารี-ชารลส์ ( Marie-Charles) ชาวฝรั่งเศส
  3. เซอร์ นาแซร์ (Nazaire) ชาวเวียดนาม
  4. เซอร์ มารี ( Marie) ชาวจีน
             โรงเรียนได้เริ่มต้นทำการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 โดยมีนักเรียนในช่วงแรก 14 คน แบ่งเป็นนักเรียนภาษาฝรั่งเศส 9 คน ภาษาอังกฤษ 5 คน มี เซอร์ มารี-ชารลส์ เป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส และ ครูพร ชาวสยามสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีการสอนวาดเขียน การระบายสีน้ำ สีน้ำมัน ดนตรี การเย็บปักถักร้อย การทำความสะอาด ฯลฯ
อาคารใหม่
            วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ได้มีพิธีเสกอาคารใหม่  ซึ่งสร้างด้วยอิฐ มี 2 ชั้น มีระเบียงกว้าง 2 เมตร ล้อมรอบตัวอาคารทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ชั้นล่างประกอบด้วยห้องรับแขก ห้องเรียน 2 ห้อง ห้องรับประทานอาหาร ห้องหย่อนใจ และบันไดที่จะนำขึ้นชั้นบนซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนสองห้อง และห้องนอนรวม
         เมื่อปิดภาคเรียนแรกในเดือนกรกฎาคม มีนักเรียนจำนวน 53 คน เรียนภาษาฝรั่งเศส 13 คน และภาษาอังกฤษ 40 คน
            ในปี พ.ศ. 2472 โรงเรียนได้เปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียน  จากเดิมเปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์ ปิดเรียนเดือนกรกฎาคม มาเป็นปิดเทอมเดือนเมษายน เปิดเรียนเดือนพฤษภาคม ตามอย่างโรงเรียนรัฐบาล
      เนื่องจากจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้สถานที่เรียนไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการซื้อที่ใหม่ และได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ใหม่ คือ อารามภคินีพระหฤทัย ซึ่งมีสถานที่กว้างขวางกว่า เหมาะกับการใช้เป็นโรงเรียน ซึ่งคือ สถานที่ที่เป็นโรงเรียนในปัจจุบันนี้
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ตึกพระแม่เจ้า
        โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง อธิการิณีทุคยุคทุกสมัยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ เจริญก้าวหน้าทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ โดยได้พยายามปรับปรุงทุกอย่างเท่าที่จะสามารถอยู่เสมอ ทั้งอาคารเรียนและการเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
       ในปี พ.ศ. 2489 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และจำนวนนักเรียนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ตึกเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2498  โรงเรียนจึงได้มีการสร้างตึก “พระแม่เจ้า”ขึ้น เป็นอาคาร 3 ชั้น มี 15 ห้องเรียน ทำให้สามารถขยายชั้นเรียนมากขึ้นเป็นระดับชั้นละ 2 ห้อง พร้อมกับเปิดชั้นเตรียมอุดม คือ ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 แผนกศิลป์ ชั้นละ 1 ห้อง
       โรงเรียนยังคงเจริญขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่นิยมของชนทุกชั้น ในปี พ.ศ. 2515 จึงได้มีการสร้างอาคารหอประชุมใหม่ขึ้น ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานชื่อว่าตึก “มิตราคม” มีความหมายว่าเป็นที่รวมของมิตรสหาย และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดตึก “มิตราคม” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
ตึกมิตราคม
ตึกอุดมวิทย์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 เนื่องจากอาคารเรียนทรุดโทรมและคับแคบ พร้อมทั้งขาดห้องกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนจึงได้รื้ออาคารหลังเก่า 2 หลังออกเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ การก่อสร้างเริ่มเดือนมีนาคม อาคารหลังใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น สำหรับอนุบาลหนึ่งหลัง และอาคาร 4 ชั้นอีกหนึ่งหลัง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดอาคาร ได้รับพระราชทานชื่ออาคารหลังใหม่ 4 ชั้นว่า “อุดมวิทย์” และในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รื้อถอนตึกพักของครูประจำ เพื่อสร้างตึกเรียนใหม่ 5 ชั้น ให้ชื่อตึกว่า “พระกุมารเยซู”
      ในปี พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการสร้างหลังคาโครงเหล็กขนาดใหญ่ครอบบริเวณสนาม เพื่อให้สามารถใช้สนามได้เกิดประโยชน์สูงสุด และในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ได้มีการเสก และตั้งชื่ออาคารเรียนอนุบาลว่า “Salve Maria” มีความหมายว่า วันทา มารี เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับนักเรียนทุกคน
   
              ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  รับเฉพาะนักเรียนหญิง  ดำเนินกิจการในรูปมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีเซอร์มารี หลุยส์ นิภา  พรฤกษ์งาม เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ มีบุคลากรครู 180 คน และนักเรียนทั้งหมด 2,060 คน
Scroll to Top