บุคลากรปฐมวัย

ครูมณฑาทิพย์ ทองนี

หัวหน้าแผนกปฐมวัย

ครูนลินญา เอกตาแสง

ครูรพีพร อุทโท

ครูโสฬส สุริยธรรม

ครูอัญชิสา กลิ่นจำรัส

ครูเจนจิรา ดีแก่

ครูมาลีวัลย์ ณะแก้ว

ครูพิศมัย สุโข

ครูปวีณา แก้วคุณเมือง

ครูจริญญา ต้นศรี

ครูพัณณิตา บุศปพงศ์

ครูเกตน์สิรี ไตรพิจารณ์

ครูกัลยลักษณ์ ทับทองคำ

ครูสำราญ โตตาบ

ครูเพ็ญนภา ประดับคำ

ครูธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง

ครูเสาวนีย์ หลวงกวี

Teacher

Ms. Joyme Guzman Lappay

Ms. Annie Aggabao Obina

Ms.Mary Rose Turingan Lappy

Ms. Ersa Belle Avancena Hernia

Ms. Queen Melanie Tonacao Vergara

Ms. Uellah Jane Timario Lagahit

Ms.Angelica Rena Tiro

Ms.Sheenee Maire Catcatan Villegas

Scroll to Top