ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน

แบบภาษาไทย
แบบอังกฤษ
          เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน  ภายในวงกลมมีกลีบเจ็ดกลีบ ตรงกลางมีโล่ป้องกันศัตราวุธ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ฟ. ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือ มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย
อักษรย่อ
อักษรย่อภาษาไทย                  ซ.ฟ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ               S.F.

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว เหลือง

       สีเขียว เป็นสีเขียวชอุ่มของพืชพันธุ์ที่ได้รับการทะนุบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพ
      สีเหลือง เป็นสีของศาสนาแทนความเจิดจ้าแห่งคุณธรรม และความสุขุม ความสงบแห่งจิตใจ เปรียบเสมือนกับนักเรียนที่ได้รับการศึกษาเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความสงบสุขพร้อมจะออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เพลงประจำโรงเรียน

คำร้อง : อ.บุญพิทักษ์ ไกรประสิทธิ์
ทำนอง : อ. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

           สถานที่ศึกษานั้นสุดสรรหา                    ทั่วทั้งหล้าแหล่งเขตคามงามเด่นไซร์
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์หนึ่งโรงเรียนใหญ่           พวกเราได้เรียนวิชามาเป็นทุน
           สุดเสกสรรพรรณนามาแถลง                   ทุกสิ่งแจ้งในฤทัยได้เกื้อหนุน
คราจากไปน้อมระลึกนึกถึงคุณ                             ได้เจือจุนให้เราเด่นคือเซนต์ฟรังฯ
          แต่ใหญ่น้อยไม่ห่างไกลจากโรงเรียน         เราต่างเพียรได้เรียนรู้ครูสอนสั่ง
ได้เล่าเรียนปราดเปรื่องวิทย์จิตใจฝัง                   เป็นพลังให้ก้าวหน้าคราจากไป
          อันตึกเรียนสนามเล่นเป็นเช่นบ้าน           เหมือนวิมานของมวลมิตรจิตผ่องใส
มิอาจเลือนความรักจากเซนต์ฟรังฯไป                 ถึงอยู่ไหนใจไม่คลายจนวายปราณ

คำร้อง :  อ.บุญพิทักษ์ ไกรประสิทธิ์
ทำนอง : อ.สง่า  อารัมภีร์

นามหนึ่งเรารักแท้มั่นคง            นามที่รวมเผ่าพงศ์เพริดแพร้ว
นามนั้นส่งเราตรงเจิดแจ่มจรัสนา            นามที่ตรึงใจแผ้วเลิศแล้วเซนต์ฟรังฯ
เราสำนึกตรึกนักวรคุณ             จารึกหนักหวานละมุนมั่นไว้
เราต่างรับสนับสนุนสอนสั่ง                  สอนศิษย์สุขสวัสดิ์ไซร์แน่แท้เซนต์ฟรังฯ

คำร้อง :  อ.บุญพิทักษ์ ไกรประสิทธิ์
ทำนอง : อ.สง่า  อารัมภีร์

มวลเธอเด่นดังดุจเพชราสง่านัก              เด่นประเสริฐสิทธิศักดิ์ประจักษไฉน
เธอดุจนิลนพเกล้าพราววิไล                            สว่างไสวไปประดับกับสังคม
เธอไปเป็นดวงมณีอันมีค่า          เป็นทรัพยากรของชาติมาศสุขสม
เธอช่วยงานการสำคัญมั่นนิยม                         เกิดรื่นรมย์ทั่วหล้ามาจากเธอ
เธอคือศิษย์เซนต์ฟรังฯพลังแรง              ไปส่องแสงแห่งความดีทวีเสมอ
เธอจากไปไหนจงจำไว้ไม่ลืมเธอ                        รักเธอเสมอศิษย์เซนต์ฟรังฯ ศิษย์เซนต์ฟรังฯ

คำร้อง  :   อ. ธีรยุทธ ตุ้มฉาย
ทำนอง :   อ.วีรยุทธ์ สุภานิจวงศ์
การดำเนินเสียงประสานจาก Canon in D
ประพันธ์โดย Johann Pachabel

            ในหัวใจพวกเราทุกคน                        ต่างสุขล้นในใจ
นานแสนนานบ้านเรารักกัน                            มีสุขอบอุ่นในดวงใจ
          เหมือนเราถักทอสายใย                       จากเส้นผมบางเท่าใด
เปียน้อยยังคงรัดสนิทแนบใจอยู่                       ดังพวกเราผูกพัน
          ผ่านร้อนเย็นมากมายร้อยพัน                ผันเป็นหมื่นเป็นพันแสน
กี่ร้อยปีก็ยังคงความหมาย                             นั่นคือรักให้กันอยู่
          ถึงแม้มีเรื่องราวมากมาย                     อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ
เพียงขอเรายังตั้งใจทำดีอยู่                            ตอบแทนบ้านเรา
          ***ผ่านร้อนเย็นมากมายร้อยพัน            ผันเป็นหมื่นเป็นพันแสน
กี่ร้อยปีก็ยังคงความหมาย                             นั่นคือรักเซนต์ฟรังฯ
          หากเราจะมีคำใดมาแทน                     แทนหัวใจรักเรา
 ไม่มีใดเทียบเลยสิ่งหนึ่งคือ                            รักกันข้างในหัวใจนั้น
          และต่อจากนี้                                  เราทุกคนมั่นใจ
 เชื่อในความผูกพัน                                    จะคงยังรักกัน
          ให้เราเห็นรอยยิ้มยังสดใส                    ด้วยรักเราในเซนต์ฟรังฯ **
 และต่อจากนี้                                           เราทุกคนมั่นใจ
          เชื่อในความผูกพัน                           จะคงยังรักกัน
 ให้คำสัญญาไว้แทนความหมาย                       แทน “ สายใยในเซนต์ฟรังฯ”

คำร้อง :   อ. ธีรยุทธ ตุ้มฉาย
ทำนอง :   อ.วีรยุทธ์ สุภานิจวงศ์

          ไกลไปเหมือนจะเนิ่นนาน                     คิดถึงเรื่องราว ถึงบรรยากาศ
ตึกเคยนอนมาตั้งแต่เล็ก                                เหมือนตอนยังเด็กเพิ่งจะผ่านไป
          จากกันไปไม่มีที่ใด                            แสนจะอบอุ่นเหมือนดังบ้านเรา
ครูพร่ำบ่นสอน                                         เหมือนเช่นวันก่อน ก็ยังอุ่นใจ
          ที่ที่เคยอยู่ เล่นเรียนเขียน                    หมั่นพากเพียรจนโตไม่เคยเว้น
จดจำดั่งภาพเมื่อวันก่อน                               เรื่องราวยังคงผูกพันใจเราตลอดไป
          คือพวกผองที่น้องพี่เพื่อนเซนต์ฟรังฯ        ร่วมเรียงฝันไว้ด้วยกัน
คือความหลังที่แม้เรื่องจะผ่านไปไม่กี่วัน              ยังจดจำอยู่ในใจทุกเวลา
          ให้บทเพลงนี้                                  เหมือนตัวแทน ใจเราที่ผูกพัน
และสัญญาจะไม่ลืม                                    บ้านที่เราผูกพัน
          จะกี่วันแม้ห่างกันสักเพียงไหน               ใจเหมือนเดิม
เวลาที่มีหมื่นพันล้าน                                   ความรู้สึกอาจมีหลายสิ่ง
          อาจมีหลายอย่างยังจำ                       ไม่เสื่อมคลาย
คือ พวกผองที่น้องพี่เพื่อนเซนต์ฟรังฯ                ร่วมเรียงฝันไว้ด้วยกัน
          คือความหลังที่แม้เรื่องจะผ่านไปไม่กี่วัน     ยังจดจำอยู่ในใจทุกเวลา
 ให้บทเพลงนี้                                          เหมือนตัวแทน   ใจเราที่ผูกพัน
          และสัญญาจะไม่ลืม                           บ้านที่เราผูกพัน
 จะกี่วันแม้ห่างกันสักเพียงไหน                        ใจเหมือนเดิม

แผนผังโรงเรียน

.

Scroll to Top