โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : เมตตากรุณา ภาษาดี มีมารยาทงาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดการกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การวัดตัวตัดชุดนักเรียนของนักเรียนใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์สำหรับเข้ากลุ่มระดับชั้นของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์และวิดีโอสาธิตการใช้งาน
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การประกาศผลการเรียน
อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรม

Scroll to Top