โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : เมตตากรุณา ภาษาดี มีมารยาทงาม

ประกาศสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดการกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การวัดตัวตัดชุดนักเรียนของนักเรียนใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์สำหรับเข้ากลุ่มระดับชั้นของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม...

เมนูที่ใช้ประจำ

รวมภาพกิจกรรม