โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : เมตตากรุณา ภาษาดี มีมารยาทงาม

ประกาศสำคัญ

Social Media โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน “หนูรักเซนต์ฟรังฯ” และทุน “พระเมตตา”
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียน(On-Site)
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับเงินเยียวยา 2000 บาท เงินอุดหนุน และเงินคืนค่าเทอม 1/2564
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่ได้รับทุน “หนูรักเซนต์ฟรังฯ” และทุน “พระเมตตา”
อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆ ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านเพิ่มเติม...

เมนูที่ใช้ประจำ

รวมภาพกิจกรรม

Scroll to Top