โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สตรีที่สง่างาม (Gracious Lady) : เมตตากรุณา ภาษาดี มีมารยาทงาม

ประกาศสำคัญ

Social Media โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

เมนูที่ใช้ประจำ

รวมภาพกิจกรรม

กิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ

Read More →

กิจกรรมปฐมนิเทศคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเคอนเวนต์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

Read More →

การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ป.1 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

Read More →

การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565

Read More →

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Read More →

การประชุมเปิดปีการศึกษา 2565 และแนะนำครูใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

Read More →

กิจกรรม Literature Based Learning ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

Read More →

กิจกรรมตลาดนัดคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

Read More →
Scroll to Top