เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

793303
TodayToday41
YesterdayYesterday768
This WeekThis Week1824
This MonthThis Month19076
All DaysAll Days793303
   
   

ข้อมูลสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

             เนื่องจากทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการมีสมาคมผู้ปกครองและครู    เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู  และนักเรียน  จึงได้ร่วมกับผู้ปกครองและครูจัดตั้งสมาคมฯ   ขึ้นและได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2518 โดยมีคณะกรรมการชุดแรกจำนวน 15 คน  โดยมีท่านอธิการิณีและอาจารย์ใหญ่เป็นกรรมการ  โดยมีนางสาวนันทนีย์  ไชยสุต เป็นนายกสมาคม 

 

           วัตถุประสงค์

            1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครูในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนดำรงรักษาวัฒนธรรมและศีสธรรมอันดีงาม

            2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันแก้ไขป้องกันปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน

            3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูหาทางส่งเสริมสวัสดิภาพของนักเรียนตามความจำเป็น

            4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูในอันที่จะพัฒนาการศึกษาของนักเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

            5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

            นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์

 

             ปี 2518-2520                  น.ส. นันทนีย์              ไชยสุต

             ปี 2520-2522                  นางกมลา                  แสงสีทอง

             ปี 2522-2524                  พ.อ.อำนาจ                บุรินทรามาตย์

             ปี 2524-2526                  พ.อ.อำนาจ                บุรินทรามาตย์

             ปี 2526-2528                  พ.ต.ท.สมชาย              สุทธิไวยกิจ

             ปี 2528-2530                  นายแพทย์ทรงสันต์        พานิชวัฒน์

             ปี 2530-2544                  นายประณัย               สัตยวณิช

             ปี 2544-2547                  นายกมล                   ศรีวัฒนา

             ปี 2547-2551                  นางวราภรณ์               ไตรวิทยนุรักษ์

             ปี 2552-2553                  ผศ.ดร.อนุรักษ์             นวพรไพศาล

             ปี 2556- ปีปัจจุบัน                        นางนภาภรณ์              เหมมณฑารพ

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์