เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

796255
TodayToday197
YesterdayYesterday968
This WeekThis Week4776
This MonthThis Month22028
All DaysAll Days796255
   
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นางสาวสุทธิรัตน์   จูจรูญ (หัวหน้า)

 

 นางยุพดี กาญจนะโภคิน

 

 นางสาวเขมกร  บุญทวีสกุล

นางสาวสาธิยา  พึ่งศรี

 

 นางสาวอรภรณ์   รัตนมณี

นางรุ่งรัตน์  รัตนเศรษฐ

 

นางรัตติกร  จิติมา

นางสาวศรา  หรูจิตตวิวัฒน์

 

นางสาวทิพวรรณ  กองกิจ

นายเดชา  ดรินทพงศ์

 

 

นายชาญวิทย์  เลิศทรัพย์สุรีย์

 นางสาวลักขณา ดีเจริญ

 

 นางสาวธนัญญา  บัวสง่า

 

  

นางสาวเปรมจิต บุญเกิด

 

นางดาวใจ  เพ็งเอม

นางนุชจรินทร์  พลจันทร

 

 

นางสาวภัทรา  ปิ่นกระโทก

 

นายทรงศร  พันหนอง

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์