เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

Visitors Counter  

450617
TodayToday359
YesterdayYesterday1515
This WeekThis Week359
This MonthThis Month7638
All DaysAll Days450617
   
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นางสาวสุทธิรัตน์   จูจรูญ (หัวหน้า)

 

 นางยุพดี กาญจนะโภคิน

 

 นางสาวเขมกร  บุญทวีสกุล

นางสาวสาธิยา  พึ่งศรี

 

 นางสาวอรภรณ์   รัตนมณี

นางรุ่งรัตน์  รัตนเศรษฐ

 

นางรัตติกร  จิติมา

นางสาวศรา  หรูจิตตวิวัฒน์

 

นางสาวทิพวรรณ  กองกิจ

นายเดชา  ดรินทพงศ์

 

 

นายชาญวิทย์  เลิศทรัพย์สุรีย์

 นางสาวลักขณา ดีเจริญ

 

 นางสาวธนัญญา  บัวสง่า

 

  

นางสาวเปรมจิต บุญเกิด

 

นางดาวใจ  เพ็งเอม

นางนุชจรินทร์  พลจันทร

 

 

นางสาวภัทรา  ปิ่นกระโทก

 

นายทรงศร  พันหนอง

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์