เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750520
TodayToday158
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3500
This MonthThis Month2401
All DaysAll Days750520
   
   

สนับสนุนการสอน

  นางสาวทัศนีย์   ทรัพย์วิไล (หัวหน้า)

 

นางสาวเกษร  อารมณ์

นางสุดา กิจบำรุง

 

 นางสาวลักขณา  ดีเจริญ

 

นางสาวนารี  เจริญสุข

นางเครือวรรณ์  ตันตระกูล

นางสาวสุกัญญา  แก้วอยู่

 

นางสาวศิโรรัตน์  เลค

นางสาวอรอุมา  คูรัตนสุวรรณ

 

 นางจรรยา กำเหนิดดี

นางสาวขนิษฐา พรมเล็ก

 

นางสาวดลภัสสร์ รุ่งเรือง

นางปริน จินตพยุงกุล

 

นางสาวดารณี  ชนกพะกา

นายพนม  จั่วทอง

 

นางสาวจิราวรรณ วรสาร

 

 นายปฐมพงศ์  ใจหล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์