เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

568566
TodayToday531
YesterdayYesterday650
This WeekThis Week6182
This MonthThis Month3968
All DaysAll Days568566
   
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      

       นายเมธี   จันทร์ทอง (หัวหน้า)

 

 นางหทัยรัตน์  ปรีชาเดช

 

นางศรีสุดา   พิมสาร

นางสาวสุวิมล  สาธุวงศ์

 

 นางชูศรี   ทองนอก

  นางสาววิไลพร  คูรัตนสุวรรณ

 

 นางสุมนะ  โมรากุล

 นางสาวนฤมล    ยิ่งถาวรสุข

 

นายกุลพงษ์  อจลพงศ์

นางสาวจุลจิรา   คงแหลม

 

นางสาวสุรัตน์ชนา   คล้ายหนู

นางสาวสุภัค  ธนมิตร์

 

 

  นางสาววิไลวรรณ  ใจอินตา 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์