เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

662691
TodayToday1105
YesterdayYesterday1869
This WeekThis Week10150
This MonthThis Month34903
All DaysAll Days662691
   
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      

       นายเมธี   จันทร์ทอง (หัวหน้า)

 

 นางหทัยรัตน์  ปรีชาเดช

 

นางศรีสุดา   พิมสาร

นางสาวสุวิมล  สาธุวงศ์

 

 นางชูศรี   ทองนอก

  นางสาววิไลพร  คูรัตนสุวรรณ

 

 นางสุมนะ  โมรากุล

 นางสาวนฤมล    ยิ่งถาวรสุข

 

นายกุลพงษ์  อจลพงศ์

นางสาวจุลจิรา   คงแหลม

 

นางสาวสุรัตน์ชนา   คล้ายหนู

นางสาวสุภัค  ธนมิตร์

 

 

  นางสาววิไลวรรณ  ใจอินตา 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์