เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750535
TodayToday173
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3515
This MonthThis Month2416
All DaysAll Days750535
   
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

      

       นายเมธี   จันทร์ทอง (หัวหน้า)

 

 นางหทัยรัตน์  ปรีชาเดช

 

นางศรีสุดา   พิมสาร

นางสาวสุวิมล  สาธุวงศ์

 

 นางชูศรี   ทองนอก

  นางสาววิไลพร  คูรัตนสุวรรณ

 

 นางสุมนะ  โมรากุล

 นางสาวนฤมล    ยิ่งถาวรสุข

 

นายกุลพงษ์  อจลพงศ์

นางสาวจุลจิรา   คงแหลม

 

นางสาวสุรัตน์ชนา   คล้ายหนู

นางสาวสุภัค  ธนมิตร์

 

 

  นางสาววิไลวรรณ  ใจอินตา 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์