เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

662704
TodayToday1118
YesterdayYesterday1869
This WeekThis Week10163
This MonthThis Month34916
All DaysAll Days662704
   
   

ปฐมวัย

นางสุวรรณา  อยู่นุช (หัวหน้า)

 

นางสำราญ  โตตาบ

 

 นางมณฑา วัฒนพรจิรา

นางสาวมาลีวัลย์  ณะแก้ว

นางพิศมัย  สุโข

 

นางริสพร  หงส์ษา

นางพรพนา  คล้ายสุวรรณ์

 

 นางสาวรพีพร  อุทโท

 

 นางอัญชลี  ศรลัมพ์

นางสาวโสฬส  สุริยธรรม

นางสาวจริญญา  ต้นศรี

 

นางสาวธัญลักษณ์  ถิ่นหนองแวง

นางสาวฐาปะนีย์  ไชยเสนา

 

นางสาวภาวิณี  วัฒนะประสาน

นางสาวดวงพร  ผจงเสาวภาคย์

 

 

 นางสาวปาจรีย์  นาคะประทีป

 นางสาวเจนจิรา  ดีแก่ 

 

 Ms.Joyme  Guzman Lappay 

 

 Ms.Annie  Aggabao Obina

Ms.Sheenee  Maire Catcatan Villegas 

  Ms.Mary Rose Turingan Lappy 

 

 Ms.Aichen  Go  Young 

 

 Ms.Fia Aryol Rasula Sayco

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์