เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

796239
TodayToday181
YesterdayYesterday968
This WeekThis Week4760
This MonthThis Month22012
All DaysAll Days796239
   
   

การจัดการเรียนการสอน

     โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการฝึกทักษะทางด้านความคิด การแก้ปัญหา การท้างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่เน้น 4I คือ Imagination (จินตนาการ) …Inspiration (แรงบันดาลใจ) …Insight (ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง) …Intuition (การหยั่งรู้) ส้าหรับผู้เรียนในทุกระดับชั้น ดังนี้

Literature Based- Learning

  • ระดับปฐมวัย : Literature Based- Learning
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 : Story Telling
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 : Play on Stage
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : Out of the Box
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : Caravan of Knowledge

 

STEM Education

 ระดับปฐมวัย : Project Approach

การจัดการขยะ

     - ประถมศึกษาปีที่ 1 : Green Life

     - ประถมศึกษาปีที่ 4 : Magic box

     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 : Golden Garbage

การอนุรักษ์น้้า

     - ประถมศึกษาปีที่ 2 : Amazing of Water

     - ประถมศึกษาปีที่ 5 : Hydro Power

     - มัธยมศึกษาปีที่ 2 : Reclaimed Water

การใช้พลังงาน

    - ประถมศึกษาปีที่ 3 : Wonderful of Wind

    - ประถมศึกษาปีที่ 6 : Solar Power

    - มัธยมศึกษาปีที่ 3 : Smart City

ปันความรู้...สู่ชุมชน

    - มัธยมศึกษาปีที่ 4 : EM กับการรักษ์โลก

    - มัธยมศึกษาปีที่ 5 : เพิ่มมูลค่าขยะ

    - มัธยมศึกษาปีที่ 6 : พลังสุริยะ...พลังแห่งอนาคต

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์