เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

796221
TodayToday163
YesterdayYesterday968
This WeekThis Week4742
This MonthThis Month21994
All DaysAll Days796221
   
   

ศิษย์เกียรติยศ

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีของสังคม  และกระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินับเอนกอนันต์ ดังปรากฏแก่สายตาสาธารณชน  อันนำไปสู่ชื่อเสียงของตนเอง โรงเรียน และวงศ์ตระกูลศิษย์ที่เป็นความภาคภูมิใจยิ่งของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งเปรียบประหนึ่งยอดมณีอันล้ำค่า  เป็นศรีสง่าของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  คอนแวนต์และเป็นเกียรติแห่งชาติไทย 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 เบื้องตนทรงอยู่ในความดูแลของ เจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ ม.ร.ว.สท้านสนิทวงศ์  และท้าววนิดาพิจาริณีเนื่องจากพระวรวงศ์กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาเสด็จไปรับราชการในต่างประเทศ ต่อมาพระบิดาเสด็จกลับประเทศไทย พระองค์จึงได้กลับสู่วังเทเวศน์ หม่อมหลวงบัว พระมารดา มีความเห็นว่าลูกผู้หญิงต้องมีอาชีพที่พอจะเลี้ยงตนเองและอาชีพที่ท่านคิดว่าดีคือ การเป็นครูสอนเปียโน จึงย้ายพระองค์จากโรงเรียนราชินี ไปอยู่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีครูสอนเปียโน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2483 โดยทรงศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่สอง จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เลขประตัวของพระองค์ คือ 371 และทรงมีพระสหายร่วมชั้นเรียน 37 คนพระสหายที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนกล่าวถึงความประทับใจในพระอัธยาศัยของพระองค์ คือ ทรงมีความซื่อสัตย์อ่อนโยนกตัญญูทรงไม่เคยลืมพระสหาย และครูอาจารย์เมื่อมีโอกาสจะโปรดฯ ให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์อย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งยังทรงแสดงความกตัญญูโดยส่งราชเลขาส่วนพระองค์ไปเยี่ยมครู อาจารย์ รวมทั้งคณะซีสเตอร์ที่เคยสอน ผู้ใดเจ็บป่วยจะทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์   ผู้ใดเสียชีวิตจะทรงส่งพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ล่วงลับ   อันนำความซาบซึ้งและปลื้มปิติอย่างยิ่ง ไปสู่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์