เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

750576
TodayToday214
YesterdayYesterday1140
This WeekThis Week3556
This MonthThis Month2457
All DaysAll Days750576
   
   

นโยบายการจัดการศึกษา

1. พัฒนานักเรียนให้ถึงพร้อมทั้งสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2. พัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำพร้อมสู่สากล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริการการศึกษาด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

4. บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก

 

6. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์