เมนูเพิ่มเติม  

 
 

 

 

 

   

เอกสารกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปี 9

 

   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

   

Visitors Counter  

793359
TodayToday97
YesterdayYesterday768
This WeekThis Week1880
This MonthThis Month19132
All DaysAll Days793359
   
   

เกียรติประวัติโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

 

โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

พ.ศ. 2537           

รับรางวัลการจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2539           

รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

พ.ศ. 2539           

รับรางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมจริยศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2539           

รับประทานรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พ.ศ. 2540           

รับรางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา (Drug Prevention Activities Competition Project)

จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งเสพติด

พ.ศ. 2540           

 

ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2540           

ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่น ประเภทห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษรางวัลห้องสมุดโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2541           

ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดย กรมพลศึกษาร่วมกับธนาคารทหารไทย พร้อมถ้วยพระรางวัลอีก 5 รางวัล คือ

& รางวัลการนั่งบรรเลงดีเด่น

& รางวัลการบรรเลงดนตรีสนามดีเด่น

& รางวัลการแสดงดีเด่นประจำวัน

& รางวัลการแสดงดนตรีไทยยอดเยี่ยม

& รางวัลคฑากรดีเด่น

พ.ศ. 2541           

เข้าร่วมแข่งขันวงโยธวทิตประเภทดนตรีสนาม ระดับโลกครั้งที่ 2 (The 1998 World Show Band Championship) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2541ได้รับรางวัลดังนี้

& รางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง ในระดับดิวิชั่นที่ 1 ด้วยคะแนน 89.4 เป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย

& รางวัล Top School Band เป็นรางวัลอันดับหนึ่งของทุกประเภทของการประกวดที่เป็นวงดนตรีในนามสถาบันการศึกษา

& รางวัล The 4th Place Top School Band มีคะแนนเป็นอันดับ 4 จากวงที่เข้าประกวดทุกประเภท ทุกดิวิชั่น

& รางวัล Awarded Premier Percussion Voucher พ.ศ. 2542 – 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา)

 

พ.ศ. 2543           

 

การแข่งขันวงโยธวาทิตโลกครั้งที่ 4 เมืองคาลการี่ ประเทศแคนาดา (The 2000 World Show band Championship) ระหว่างวันที่ 6 -12 กรกฎาคม 2543 ได้รับรางวัลดังนี้

& รางวัลแชมป์โลกประเภทเยาวชน (World junior Division Champion)

& รางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน (Top School Band)

& รางวัลแชมป์โลกอันดับสองรวมทุกประเภท (World Champion School Runner Up)

& รางวัลดีเด่นเหรียญทอง (Frist Prize with Distinction) ด้วยคะแนน 91.85 พร้อมเงินรางวัล 4,000 เหรียญแคนาดา

พ.ศ. 2544         

การแข่งขันวงโยธวาทิตโลกครั้งที่ 5 ณ เมืองโพสต์ดาม ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน (The 2001 World Show Band Championship)  ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2544 ได้รับ รางวัลดังนี้

& รางวัลแชมป์โลกประเภทจูเนียร์ ประจำปี 2544 (World junior Division Champiom)

& รางวัลความสามารถดีเด่นเหรียญทองเกียรตินิยม คะแนน 94.20 (The First Prize Distinction)

& รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รวมทุกประเภท (World Champion First Runner Up)

พ.ศ. 2545         

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม จากพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1

พ.ศ. 2548         

ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2549         

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้ง 3 ระดับ (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา)  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับดีมากทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้

พ.ศ. 2550         

ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่าน จากเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

พ.ศ. 2550         

ได้รับรางวัลที่มีสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีเด่น จากโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยประจำปีการศึกษา 2550

พ.ศ. 2553         

ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET อยู่ในระดับดี โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2553         

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดกิจกรรมการใช้สื่อ Social Media อย่างถูกวิธีและเหมาะสม ในโครงการ Thailand Social Media  Innovation 2011

 

คณะครูได้รับรางวัล ดังนี้

พ.ศ.2549         

คุณครูวิลาวัณย์ บุญทวีสกุล และคุณครูมณฑนา ตรีสรานุวัฒนา ได้รับทุนในโครงการ ISSC ไปดูงานที่สถาบัน Capland Spect San Francisco  ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2550         

คุณครูเอื้องทิพย์ ธนสมบูรณ์ ได้รับรางวัลเป็นผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม จากเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

พ.ศ. 2550         

คุณครูสุธีรา ฤๅวิชา ได้รับรางวัลเป็นครูรักการอ่านยอดเยี่ยม จากเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 

พ.ศ. 2553         

คุณครูศรา หรูจิตตวิวัฒน์, คุณครูทิพวรรณ กองกิจ, คุณครูรุ่งรัตน์   รัตนเศรษฐคุณครูนภาลัย เซ็งใช้,

คุณครูรัตติกร จิติมา, ว่าที่ร้อยตรีเดชา   ดรินทพงศ์ ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Certificate of Excellence โปรแกรม MS-Word 2007  และ MS-Excel 2007 จากการสอบ Microsoft Office Specialist ของบริษัท Microsoft ประเทศ สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2553         

คุณครูชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Certificate of Excellence โปรแกรม MS-PowerPoint 2007 จากการสอบ  Microsoft Office Specialist ของบริษัท Microsoft ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

พ.ศ. 2546         

นางสาวศรีรวี ทิวถนอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำนวณ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2549          

เด็กหญิงกมลธร ศรีสุวรรณกิจ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากการแข่งขัน  “การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ในงาน 2006 Thailand sakamoto Competition ครั้งที่ 4

พ.ศ. 2550         

นางสาวชนิดา พันธกิจเจริญกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นทูตรักพลังงาน จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

พ.ศ. 2550         

นางสาวพริม ศักดิ์กำจร, นางสาววรรษชล อังกูรสุทธิพันธ์ และนางสาวฐิตาภา เขมกวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบเว็บเพจ ในโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2007 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท  เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล

พ.ศ. 2551         

นางสาวข้าวทิพย์ ตันติวรวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2552         

นางสาวชุติกาญจน์ นาวาล่อง, นางสาวฐิตาภา  เขมกวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นางสาวอรกมล นิละนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน “Thailand Animation contest 2009” หัวข้อ พลังจิ๋วช่วยไทย กู้ภัยเศรษฐกิจจัดโดยบริษัทอยุธยาอลิอันซ์ ซีพี ร่วมกับ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทัศนศึกษาดูงานเอนิเมชั่นที่ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท กรมธรรม์คุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ทุนประกันภัยคนละ 1,000,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ สำหรับโรงเรียน

พ.ศ. 2553         

เด็กหญิงศศินา   นาคมณฑนาคุ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, นางสาวสิริกร   วิเศษผลิตผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

และนางสาวสุกัญญา ภักดีนฤพัทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลิตสื่อการเรียนการสอนในโครงการ “ Skoolbuz Awards 2010” จัดโดยบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตร , โล่รางวัล และทุนทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2553 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

 

พ.ศ. 2553         

เด็กหญิงโศจิรัตน์ ธัญประทีป และเด็กหญิง รวิกานต์  ธนพนาพฤกษ์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ,ทุนพัฒนาผลงาน 8 ,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

พ.ศ. 2553         

เด็กหญิงโศจิรัตน์   ธัญประทีป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge 2011 ชั้น ม.1-3 โครงงาน Project Management จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2553         

นางสาวมนัสนันท์ ชวัลปัญญวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันMicrosoft IT Youth Challenge 2011 ชั้น ม.4-6 การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรมกับ Microsoft Mischief จัดโดย บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

SF Channel  

   

องค์กรสนับสนุน  

   

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ  

   
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์