Literature Based Learning อ.3 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย จัดการแสดงผลงานกิจกรรม Literature Based Learning …นิทานสานฝัน สรรค์สร้างจินตนาการ… ของชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียน เด็กๆ ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามจากผู้ปกครองทำให้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ สร้างสีสันและแจกความสดใสให้กับทุกๆ คนที่มาชมในวันนี้

Scroll to Top