ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558

เรื่อง การออกแบบโปสเตอร์

รายวิชาคอมพิวเตอร์  บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษและโครงการสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน : SAVE IT OR WASTE IT

ผู้จัดทำ : นางสาวสวิตตา งามเกตุกมล ม.6/3 เลขที่ 2

หัวข้อ :  RECYCLE

แนวความคิด

       ปัจจุบันตามสถานที่สาธารณะนั้นขาดความสะอาดอย่างมากโดยเฉพาะสวนสาธารณะที่มีคนหมู่มากใช้ร่วมกัน แต่เมื่อมีมนุษย์แล้ว สิ่งที่จะตามมาภายหลังนั่นคือ ขยะ แต่น้อยคนนักที่จะใส่ใจในการทิ้งขยะให้ถูกที่ การทิ้งขยะหรือการแยขยะเพื่อนำไป RECYCLE  นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมไทย คนส่วนมากจะขาดความรับผิดชอบและการเอาใจใส่ต่อสถานที่สาธารณะจำลองมาจัดทำเป้นตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดของที่สารธารณะ โดยริ่เริ่มจากการรับผิดชอบของตนเองโดยรู้จักแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่เพราะ วัสดุเหล่านี้หลายๆคนมักชอบที่จะมองข้ามไป แต่มันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบต่างๆที่เรานิยมเรียกว่าการ RECYCLE

 

 

ชื่อผลงาน : Let’s help the world by reducing, reusing and recycling

ผู้จัดทำ : นางสาวณัฐนรี จารุวราภิรมย์ ม.6/3 เลขที่ 14

หัวข้อ : Recycle

แนวความคิด :

         ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะละเลยไม่ช่วยกันดูแลโลกของเรา สนใจแต่ความสะดวกสบายของตนเอง จนมองข้ามเรื่องปัญหาขยะล้นโลกและการเผาทำลาย ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับโลกมากมาย เราจึงต้องหาวิธีป้องกันการที่ขยะล้นโลกและการเผาทำลาย โดยใช้กระบวนการรีไซเคิลเข้ามาช่วย นอกจากจะเป็นการช่วยลดขยะแล้ว ยังช่วยลดโลกร้อนและเป็นการประหยัดอีกด้วย หากเราทุกคนมีจิตสำนึกรักประเทศชาติ การละเลย การไม่เอาใจใส่โลกก็จะน้อยลง รู้จักการรีไซเคิลในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การไม่เผาขยะ การแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสะดวกในการนำไปรีไซเคิล หรืออื่นๆจะทำให้ประเทศชาติและโลกของเรามีบรรยากาศที่ดีและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ชื่อผลงาน : The world changed by our hand

ผู้จัดทำ : นางสาวชนากานต์ อริยดุริยางค์ ม.6/3 เลขที่ 18

หัวข้อ : Recycle

แนวความคิด :

         ได้แรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานนี้เกิดจากความต้องการในการลดขยะ ที่เลือกภาพกองขยะเยอะๆ เพราะเห็นว่า เพื่อให้คนที่เห็นรู้สึกได้ว่าหากโลกของเรายังมีขยะมากมายขนาดนี้ ทำให้โลกไม่น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และ เกิดมลพิษทางอากาศทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาภายหลัง โปสเตอร์นี้ช่วยกระตุ้นการรณรงค์ลดขยะ เริ่มจากที่ตัวเราและชุมชนชองเรา

ชื่อผลงาน : Yes We Can

ผู้จัดทำ :  นางสาวปาริฉัตร  กาษร ม.6/3  เลขที่ 33

หัวข้อ : Recycle

แนวความคิด : 

          จากหัวข้อที่ฉันได้รับคือ Recycle สิ่งแรกที่ฉันนึกขึ้นมาสิ่งแรกคือขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องน้ำต่างๆ เพราะน้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องการและบริโภคกันทุกคน และในปัจจุบันประชากรก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันจึงมีการผลิตน้ำมากขึ้น ซึ่งการผลิตน้ำมาให้ผู้บริโภคได้บริโภคกันนั้นต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพกพาได้สะดวกมีน้ำหนักเบาไม่แตกง่าย นั่นก็คือขวดพลาสติกนั่นเอง และยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากอลูมิเนียมหรือกระป๋อง ซึ่งทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ของน้ำเหล่านี้ เพราะเนื่องจากผู้บริโภคนั้นบริโภคเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเก็บเอาไว้ใช้งานต่อ แต่ขวดพลาสติกและกระป๋องน้ำเหล่านี้ก็มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด เพียงแค่เราลองใช้เวลาว่างและความคิดสร้างสรรค์ที่เรามีอยู่นั้นคิดและเปลี่ยนขยะพวกนี้ให้เป็นของมีค่าได้จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการ Recycle ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการ Recycle ขยะต่างๆให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้มากมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากมาย ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาก็เยอะตามเช่นกัน เราจึงสามารถสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะเหล่านี้ ดัดแปลง สร้างสรรค์ให้มีค่าได้ด้วยตัวเรา และนอกจากเราจะได้คิด ได้ลองทำ ใช้ความสร้างสรรค์ที่เรามีอยู่แล้ว ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาใช้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็ไม่ซ้ำเหมือนใคร และยังทำให้เราช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะพวกนี้ให้มีประโยชน์ได้ด้วยตัวเราเอง

pream.jpg

ชื่อผลงาน : Which one do you want?

ผู้จัดทำ : นางสาวฐิตารีย์  สิงห์บุญญานุภาพ ม.6/3  เลขที่ 36

หัวข้อผลงาน : Recycle

แนวความคิด :

        ที่คิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็เพราะอยากให้ทุกคนลองคิด 2 แบบว่าถ้าโลกของเราเจอกับปัญหาหนักเช่นเศษขยะบ้าง ,ถุงพลาสติก , สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ ถ้าเราไม่ทำอะไรกับสิ่งของพวกนี้เลยมันจะทำให้โลกของเราไม่น่าอยู่และทำลายโลกไปทีละนิดเหมือนรูปด้านขวาที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับโลก เหตุเกิดจากสิ่งของที่เหลือใช้ล้นหลามพวกขวดน้ำที่เป็นพลาสติกหรืออื่นๆที่เป็นสิ่งของบรรจุภัณฑ์เปล่าๆ ส่วนใหญ่คนเราจะใช้แล้วทิ้ง แต่หารู้ไม่ว่าใช้แล้วทิ้งก็ไม่ต่างกับการทำลายโลกของเราเพราะทิ้งไปทุกคนก็คิดว่ามันหมดประโยชน์แล้วไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเราลองนำมารีไซเคิลแล้วนำมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้สอยได้มันจะดีต่อโลกของเราและก็ช่วยลดปริมาณขยะอีกด้วยเช่นรูปด้านซ้ายเป็นโลกที่ทุกคนอยากอยู่ อยากให้ทุกคนคิดได้ว่าการรีไซเคิลไม่ใช่แค่การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเดียวแต่เป็นการประดิษฐ์สิ่งของใหม่นั้นให้มีประโยชน์ต่อตัวเราหรือสังคมด้วย

ชื่อผลงาน : นางสาววริศรา  มนูทัศน์    ม.6/3  เลขที่  7

หัวข้อ  :   แกะ ล้าง เก็บ กล่องนม

แนวความคิด  :

         เนื่องจากกล่องนมเมื่อถูกแกะและล้างแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำเป็นหลังคาบ้านได้ ซึ่งกล่องนมที่แกะและล้างแล้วนั้นสามารถทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีก ยกตัวอย่างเช่น โต๊ะ , เก้าอี้ , กระเป๋า เป็นต้น และเนื่องจากบ้านเป็นสถานที่ที่มีมีความจำเป็นเป็นอันดับหนึ่งของมนุษย์ เพราะถ้าไม่มีบ้านมนุษย์ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย ดังที่เห็นในภาพ ที่ต้องการจะสื่อว่า กล่องนมสามารถสร้างหลังคาบ้านได้

ชื่อผลงาน : let’s craft together

ผู้จัดทำ : อินทรณ์ เอื้อศักดิ์อารี ม.6/3  เลขที่  22

หัวข้อ :  แกะ ล้าง เก็บ

แนวความคิด  :

         แกะ พับเก็บ เป้นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็น เด็กหรือผู้ใหญ่และนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้สนุกได้โดยนำคอนเซปต์ของเด็กมาเป็นตัวเชิญชวนให้เด็กได้รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ และนำนกออริกามิมาเป็นสัญลักษณ์ในการพับ โดยการนำแทเทินของกล่องนมมาแสดงให้เห็น และใช้สีที่เป็นความะรรมดาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความง่ายของการทำกิจกรรมนี้

ชื่อผลงาน : The more you do, The more effective

ผู้จัดทำ :  นางสาว อมลณัฐ อารีย์พงศา  ม.6/3  เลขที่  32

หัวข้อผลงาน : แกะ ล้าง เก็บ

แนวความคิด :

        จากหัวข้อที่ได้รับนั้นทำให้ฉันคิดถึงสัญลักษณ์หนึ่งนั้นก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงโรงพยาบาลเมื่อคนเราป่วยคนเรามักจะคิดถึงโรงพยาบาลแต่เมื่อโลกป่วย โลกไม่สามารถแสดงหรือพูดอะไรได้แต่โลกสามารถแสดงออกมาได้ถึงความผิดปกติที่เกิดมาหรืออาจจะเรียกว่า “ภาวะโลกร้อน”ฉันจึงอยากแสดงให้เห็นว่าเราควรจะลุกขึ้นมาดูแลโลกซึ่งหัวข้อที่ฉันได้รับนั้นทำให้ฉันคิดถึงโรงเรียนเป็นอันดับแรกเพราะในโรงเรียนได้มีการจัดทำกิจกรรม แกะ พับ เก็บโดยนิยมใช้กล่องนม ถุงนมมาเป็นวัตถุดิบ ฉันจึงได้ไอเดียในการทำว่าควรจะนำเสนอผลงานออกมาในการประยุกต์ใช้กล่องนม ถุงนม มาเป็นตัวสื่อเพราะสามารถเข้าถึงง่ายและเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้ตามในโรงเรียนบ่อยๆภาพ background ข้างหลังต้องการจะสื่อถึงน้ำเนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโลกและรู้สึกสบายตาเมื่อได้มองฉันจึงคิดว่าควรเอามาเป็นองค์ประกอบในการทำโปสเตอร์ครั้งนี้ ตรงกลางจุดเด่นคือตัวโลกของเรา ข้างในโลกจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์บวกของโรงพยาบาลเน้นความสำคัญและเตือนใจว่าโลกของเราเริ่มป่วยและแย่แล้วจะได้กระตุ้นให้เราได้ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อโลกบ้าง โดยในการทำโปสเตอร์ครั้งนี้ฉันได้ใช้อุปกรณ์ Marqueeใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพLasso ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ, Magic Wandใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกัน , Horizontal Type ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ , Path Selectionใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้น โดยหลักๆแล้วฉันจะใช้ตัวของ Magic Wand บ่อยเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดเวลาในการทำและตัดภาพได้เนียนอีกด้วย

ชื่อผลงาน : I’m going to save the world

ผู้จัดทำ :  อรจรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  ม.6/3  เลขที่  4

หัวข้อ :  ถุงผ้าน่าใช้

แนวความคิด :

         การใช้ถุงผ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาขยะและมลพิษอันเป็นหนึ่งสาเหตุที่นำไปสู่ การเกิดภาวะโลกร้อนดังนั้นผู้จัดทำจึงออกแบบโปสเตอร์ที่แสดงให้เห็นประโยชน์จาก การใช้ถุงผ้าโดยจัดวางถุงผ้าไว้ตรงกลางเพื่อเป็นจุดรวมสายตาและบ่งบอกว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญด้านบนสื่อให้เห็นปัญหาขยะและมลพิษของโลกในปัจจุบันที่เกิดจากฝืมือมนุษย์ เช่นควันพิษและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมควันพิษจากรถยนต์และขยะจากโฟมและถุงพลาสติกดังนั้นกลุ่มควันและขยะทุกชิ้นจึงถูกบรรจุลงไปในถุงผ้าป็นการสื่อว่าโดยการใช้ถุงผ้าจะสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อความบนถุงผ้า “I’m going to save the world” ที่แปลว่า ฉันจะปกป้องโลก ผืนหลังด้านล่างของถุงผ้านั้น คือ โลกที่สะอาดและสดใสปราศจากมลพิษและขยะ มีท้องฟ้าสดใส ดอกไม้และต้นไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นผลจากการที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น

poster12

ชื่อผลงาน : คุณเลือกได้

ผู้จัดทำ :  นางสาว อุบลพร  มนัสศิริเพ็ญ  ม.6/3  เลขที่ 12

หัวข้อ : การแยกขยะ

แนวความคิด :

          มนุษย์เราทุกคนนั้นมีทางเลือกเสมอ จึงใช้สโลแกนว่า “YOU CAN CHOOSE” ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า “คุณเลือกได้” เลือกในที่นี้หมายถึงเลือกว่าต้องการที่จะให้โลกที่ตัวเองอยู่เป็นแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต้องการโลกที่สะอาด สดใส มีความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ มากกว่าโลกที่เต็มไปด้วยขยะ หรือสิ่งปฏิกูล และถ้าทุกคนต้องการโลกที่สะอาด สดใส มีความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ ทุกคนก็เพียงแค่ลงมือทำ ซึ่งตรงกับสโลกแกนรองคือ”JUST DO IT” ซึ่งสิ่งที่ทุกคนควรทำนั้นก็คือการแยกขยะ

            รูปโลกที่ทำท่าบอกว่า”YOU CAN CHOOSE” หมายถึงโลกต้องการบอกว่าคุณสามารถเลือกเราได้ว่าจะให้เราเป็นแบบไหน(เราในที่นี้หมายถึงโลก)

            รูปนิ้วที่ชี้มายังคนที่กำลังดูหรืออ่านโปสเตอร์จะช่วยย้ำว่าคำว่า YOU นั้นคือผู้อ่าน

            รูปโลกเล็กใหญ่รอบๆนิ้วชี้ซึ่งมีหลากหลายแบบเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้อ่านว่าต้องการให้โลกที่เขาอยู่นั้นป็นแบบไหน มีทั้งแบบเขียวอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ร่มรื่น หรือแบบที่โลกนั้นเต็มไปด้วยขยะต่างๆที่เกิดจากการที่เขาไม่แยกขยะก่อนทิ้ง

            ถังขยะสี่สีที่อยู่ข้างล่างคำว่า “JUST DO IT” หมายถึง แค่คุณแยกขยะโลกของคุณก็จะเป็นแบบที่คุณเลือก ซึ่งคงไม่มีคนไหนบนโลกต้องการให้โลกที่ตัวเองอยู่เต็มไปด้วยขยะมูลฝอย

และถังขยะสี่สีก็มีคำอธิบายเล็กน้อยว่าถังไหนควรทิ้งขยะชนิดไหนคร่าวๆเผื่อผู้อ่านคนไหนไม่ทราบวิธีการแยก

             พื้นหลังซึ่งเป็นกองขยะกองสูงนั้นอยู่หลังสุดและสีอ่อนสุดบ่งบอกถึงความเป็นอดีตซึ่งพวกเราจะเปลี่ยนแปลงและไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีก

 

ชื่อผลงาน : USE CLOTH BAGS FOR THE FUTURE OF THE WORLD AND MYSELF

ผู้จัดทำ :  ณัฐวรา ภักดีเจริญชัย ม.6/3 เลขที่ 13

หัวข้อ : ถุงผ้าน่าใช้

แนวความคิด :

           ในรูปจะเห็นได้ชัดว่าถุงผ้าออกมาจากโลกเนื่องจากโลกต้องการที่จะให้คนเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทน ถ้าเราทุกคนรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆ ก็จะทำให้โลกของเราเจริญและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกไปได้เป็นจำนวนมาก ถุงพลาสติก 1 ใบนั้นใช้เวลาย่อยสลายทั้งหมด 450 ปีซึ่งเป็นเวลานานมากกว่าจะสลายไปจากโลก แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธี โดยมาใช้วิธีเผาก็จะส่งผลทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มลภาวะทำให้โลกร้อน ดังนั้นเราทุกคนควรหันมาใช้ถุงผ้ากันเยอะๆเพื่อเพิ่มอายุให้กับโลกของเราเพราะถ้าโลกมีอายุที่ยืนนานก็จะสามารถเพิ่มอายุให้กับเราเหมือนกันตราบใดที่เรายังอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เราควรที่จะช่วยกันดูแลและต่ออายุให้กับโลกเพื่อโลกจะได้อยู่กับเราได้นานๆ

ชื่อผลงาน : Say ‘No’ to plastic, let this planet alive

ผู้จัดทำ :  ณัฐวรา กลัดอ่ำ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 15

หัวข้อ : การลดใช้ถุงพลาสติก

แนวความคิด :

            การที่เราจะทำการรณรงค์ให้ผู้อื่นมีการลดใช้ถุงพลาสติกด้วยการใช้โปสเตอร์นั้น เราควรทำให้โปสเตอร์ของเราให้มีความน่าสนใจ หากเลือกใช้สีสันของโปสเตอร์เป็นสีโทนทึบจะทำให้โปสเตอร์ของเราไม่ดึงดูดความสนใจของผู้คน ดิฉันจึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบให้โปสเตอร์มีตัวการ์ตูนเล็กๆน้อยๆ และเลือกใช้สีเหลืองเป็นพื้นหลัง เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับงาน ทั้งยังมีรูปของถุงผ้าและใบโลกของเราให้ผู้คนที่พบเห็นตระหนักถึงการลดใช้ถุงพลาสติกจะช่วยรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และสามารถเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทนได้ ซึ่งจะช่วยลดโลกร้อนให้กับโลกของเราได้อีกด้วย

ชื่อผลงาน : All that plastic good for exfoliation bad for ocean

ผู้จัดทำ :  กัญญารัตน์ แย้มพงษ์ ม.6/3 เลขที่ 37

หัวข้อ : ลดใช้ถุงพลาสติก

แนวความคิด :

            คนในปัจจุบันใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย เนื่องจากความสะดวกสบาย แค่เอาของใส่ถุง พอถึงบ้านก็เอาของออกแล้วทิ้งถุงพลาสติก นั่นทำให้คนส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกแทนการใช้ตะกร้าแบบเมื่อก่อน แต่ความสะดวกสบายของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมาย ถุงพลาสติกส่งผลเสียต่อท้องทะเล และสัตว์ทะเล เราคงเคยได้ยินข่าวที่เต่าทะเลตายจากการกินถุงพลาสติกเพราะคิดว่าเป็นแมงกะพรุน ดังนั้น มนุษย์ควรลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และเพื่อนร่วมโลกอย่างสัตว์ทะเล

 

ชื่อผลงาน : No plastic

ผู้จัดทำ :  ศิรดา ศุภวรรณกิจ ม.6/3 เลขที่ 28

หัวข้อ : ถุงผ้าน่าใช้

แนวความคิด :

           รณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน จากโปสเตอร์ทำเป็นรูปหมู่บ้านหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่ใช้ถุงพลาสติกจะทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ เนื่องจากถุงพลาสติกทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจำนวนมากเมื่อเราใช้ถุงพลาสติก1ครั้งแล้วทำไปทิ้งจะทำให้เกิดเป็นขยะพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากส่งผลให้จำนวนขยะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

ชื่อผลงาน : The great earth is in our hands

ผู้จัดทำ :  นภัสสร   มารุอิ ม.6/3 เลขที่ 38

หัวข้อ : ถุงผ้าน่าใช้

แนวความคิด :

          ถุงทางด้านซ้ายเป็นถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติก ถ้าเราเลือกที่จะใช้ถุงใบนี้จะกลายเป็นเรานั้นทำร้ายโลกทางอ้อมโดยจะเห็นว่าภาพที่สท้อนออกจากถุงพลาสติกมีขยะถุงพลาสติกอยู่เต็มพื้น ดินเสียและสัตว์ในน้ำเสียชีวิต เพราะถ้าถุงพลาสติกไปอยู่ตามแม่น้ำตามทะเลก็จะไปปิดอากาศ การผลิตถุงพลาสติกสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต่ำ เมื่อนำมาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะถุงขนาดเล็กและบางถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วและถูกนำไปทิ้งทำให้เกิดขยะ รูปโลกก็จะสือถึงความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับโลกร้อนคือ ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก็าซเรือนกระจก มีคุณสมบัติอมความร้อน ไปปกครุมอยู่รอบโลกการเผาไหม้ การผลิตถุงพลาสติกสูงมากขึ้น จะตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ ถุงพลาสติกมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี การกำจัดถุงพลาสติกนั้นคือการฝังต้องใช้พื้นที่เยอะและพื้นที่นั้นก็จะทำการเกษตรไม่ได้อีกเลย เพราะ พลาสติกไม่ย่ิอยสลายและการฝังดินก็จะทำให้ดินในละแวกนั้นเสียจึงไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ดังในรูป

          ส่วนถุงทางด้านขวามือเป็นถุงผ้า การใช้ถุงผ้านอนจากถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดอ๊อกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต แล้วยังซักทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานและใช้ซ้ำได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก และจะเห็นว่าในรูปดอกไม้เจริญเติบโตได้ดีเพราะถุงผ้าไม่มีผลกระทบและทำร้ายธรรมชาติ เพราะฉะนั้นผลงานThe great earth is in our hands ก็คือโลกจะหน้าอยู่ขนาดไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับมือของเรา โดยจะเปรียบมือในรูปเสมือนมือของพวกเราที่เลือกสิ่งไหนให้กับตัวเองและโลกของเรา โดยการเลือกนั้นจะสท้อนให้เห็นว่าเรากำลังจะสร้างให้โลกเราเป็นแบบด้านซ้ายหรือขวา

ชื่อผลงาน : SAVE ENERGY SEVE LIFE SAVE TODY ENJOY TOMRROW

ผู้จัดทำ :  พิชญา อิทธิชัยวัฒนา ม.6/3 เลขที่ 10

หัวข้อ : ประหยัดไฟฟ้า

แนวความคิด :

           แรงบันดาลใจจากผลงานที่หนูได้ทำขึ้น เกิดจากการที่หนูได้ชมคลิปวีดีโอหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับน้ำแข็งละลายที่ขั้นโลกเหนือ ทำให้หนูได้แรงบันดาลใจในการทำผลงานชิ้นนี้ หนูเลือกทำข้างหนึ่งเป็นพื้นหลังเรียบ เพื่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมีชั้นเชิง และเพื่อที่จะใส่ละเอียดที่อยากอื่นที่ต้องการสื่อ เช่น วิธีการประหยัดไฟ สโลแกน ฯลฯ และอีกข้างหนึ่งเป็นพื้นหลังขั้วโลกเหนือ การทำหนูนำหมีขั้วโลกมาใส่ในภาพนั้น หนูต้องการจะสื่อว่า หากวันนี้เรายังใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เราอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความการกระทำของเราได้รับความเดือดร้อนไปกับเราด้วย เหมือนอย่างหมีขั้วโลก มันใช้ชีวิตของมัน ทันใดนั้นน้ำแข็งก็ละลายทำให้พวกมันตาย ส่งผลให้ในอนาคตอาจสูญพันธุ์ ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้น

ชื่อผลงาน : อด(ออม)ก่อนหมด “ save before use up”

ผู้จัดทำ :  น.ส.สุชานันท์ ฤทธิ์เดช ม.6/3 เลขที่ 21

หัวข้อ : ลดใช้พลังงานและไฟฟ้า

แนวความคิด :

         ถ้าพลังงานหมดไปรุ่นลูกหลานจะใช้อะไรในการดำเนินชีวิต ในเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะทำอย่างไร ในรูปจึงสื่อให้เห็นว่า มีเด็กผู้หญิงที่เปรียบกับรุ่นลูกหลานที่กินเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอยู่นั้น เท่ากับว่า เมื่อพลังงานหมดจะเหลือแต่วัตถุที่เป็นเสมือนซากแล้วรุ่นต่อไปจะต้องใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว จึงคิดสโลแกน      “ save before use up” คือ อด(ออม)ก่อนหมด อดออมพลังงาน ก่อนที่รุ่นลูกหลานจะไม่ได้ใช้

ชื่อผลงาน : Turn off the air,Turn off the light,The world might liveable.

ผู้จัดทำ :  ลักษิกา กิจศิริสิน ม.6/3 เลขที่ 30

หัวข้อ : ลดการใช้พลังงานไฟและแอร์

แนวความคิด :

         เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและไม่รู้คุณค่า ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลกอย่างมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น จากโปสเตอร์เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายๆ เช่น ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อยามไม่จำเป็น เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา เป็นต้น

ชื่อผลงาน : เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ผู้จัดทำ :  นางสาวปิยธิดา มณีธร ม.6/3  เลขที่ 40 

หัวข้อ : ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

แนวความคิด :

          ในปัจจุบันปัญหาเรื่องพลังงานเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทั่วทั้งโลกกำลังประสบปัญหาเรื่องพลังงาน เพราะทุกวันนี้มนุษย์ต่างใช้พลังงานกันอย่างไม่คิดถึงคุณค่าของมัน จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในหลายๆประเทศ เนื่องจากผลิตไฟฟ้าไม่พอกับความต้องการของคนในประเทศ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ Saving energy today for a brighter tomorrow หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า   “การประหยัดพลังงานในวันนี้สำหรับวันพรุ่งนี้ที่สดใส” เราจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานด้วยการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เช่น ปิดไฟบางดวงที่ไม่ใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เป็น 25 องศาเซลเซียส

 

ชื่อผลงาน : Think before posting rubbish

ผู้จัดทำ :  น.ส.ศศิภา   โพธยานุกูล   ม.6/3   เลขที่ 5

หัวข้อ : ลดปริมาณขยะ

แนวความคิด :

          คิดก่อนทิ้งขยะ หมายถึง การตระหนักและคำนึงถึงผลกระทบหลังจากการทิ้งขยะ และมีจิตสำนึกในทิ้งขยะให้ลงถัง การรู้จักแยกขยะประเภทต่างๆก่อนทิ้งเพื่อง่ายต่อการกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุมาจากประชากรในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนก็เพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือขยะย่อมมีจำนวนมากขึ้นแต่การกำจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะ ดังนั้นการคิดก่อนทิ้งขยะจะช่วยลงปริมาณขยะที่ไม่จำเป็นและยังช่วยลดมลพิษได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและวินัยให้เรารู้จักหน้าที่ของคนเอง เป็นคนรักความสะอาด ไม่เป็นคนมักง่าย หากทุกคนร่วมมือกันรักษาก็จะทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่ได้

 

ชื่อผลงาน : Separate and get your money

ผู้จัดทำ :  นางสาว ธันยธร ฉัตรเงิน ม.6/3  เลขที่ 6

หัวข้อ : คัดแยกก่อนทิ้ง

แนวความคิด :

        ในทุกๆวันมีคนเรามีการใช้สิ่งของและเปลี่ยนมันเป็นขยะอยู่เป็นประจำ โดยที่คนเราลืมคำนึงไปว่ามีขยะบางชนิดที่เราทิ้งไปนั้นสามารถกลับมาทำให้กลายเป็นเงินได้ ในรูปนั้นพื้นหลังจะสื่อถึงสังคมและความเป็นไปในโลกที่หมุนเวียนไปอย่างวุ่นวายวงกลมตรงกลางนั้นวงกลมนอกสุดสื่อถึงสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ ถังขยะตรงกลางที่ทีเงินและจานสีรอบๆหมายถึงขยะของเราหากเรารู้จักแยกประเภทของมันให้อยู่เป็นกลุ่มๆจะทำให้เราเห็นได้ว่ายังมีขยะอยู่หลายชนิดที่เราสามารถนำมันกลับมาทำเป็นเงินอีกครั้งได้

poster12

ชื่อผลงาน : คุณเลือกได้

ผู้จัดทำ :  นางสาวอุบลพร  มนัสศิริเพ็ญ  ม.6/3  เลขที่ 12

หัวข้อ : การแยกขยะ

แนวความคิด :

        มนุษย์เราทุกคนนั้นมีทางเลือกเสมอ จึงใช้สโลแกนว่า “YOU CAN CHOOSE” ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า “คุณเลือกได้” เลือกในที่นี้หมายถึงเลือกว่าต้องการที่จะให้โลกที่ตัวเองอยู่เป็นแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต้องการโลกที่สะอาด สดใส มีความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ มากกว่าโลกที่เต็มไปด้วยขยะ หรือสิ่งปฏิกูล และถ้าทุกคนต้องการโลกที่สะอาด สดใส มีความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ ทุกคนก็เพียงแค่ลงมือทำ ซึ่งตรงกับสโลกแกนรองคือ”JUST DO IT” ซึ่งสิ่งที่ทุกคนควรทำนั้นก็คือการแยกขยะ

        รูปโลกที่ทำท่าบอกว่า”YOU CAN CHOOSE” หมายถึงโลกต้องการบอกว่าคุณสามารถเลือกเราได้ว่าจะให้เราเป็นแบบไหน(เราในที่นี้หมายถึงโลก)

        รูปนิ้วที่ชี้มายังคนที่กำลังดูหรืออ่านโปสเตอร์จะช่วยย้ำว่าคำว่า YOU นั้นคือผู้อ่าน

        รูปโลกเล็กใหญ่รอบๆนิ้วชี้ซึ่งมีหลากหลายแบบเพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้อ่านว่าต้องการให้โลกที่เขาอยู่นั้นป็นแบบไหน มีทั้งแบบเขียวอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ร่มรื่น หรือแบบที่โลกนั้นเต็มไปด้วยขยะต่างๆที่เกิดจากการที่เขาไม่แยกขยะก่อนทิ้ง

        ถังขยะสี่สีที่อยู่ข้างล่างคำว่า “JUST DO IT” หมายถึง แค่คุณแยกขยะโลกของคุณก็จะเป็นแบบที่คุณเลือก ซึ่งคงไม่มีคนไหนบนโลกต้องการให้โลกที่ตัวเองอยู่เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยและถังขยะสี่สีก็มีคำอธิบายเล็กน้อยว่าถังไหนควรทิ้งขยะชนิดไหนคร่าวๆเผื่อผู้อ่านคนไหนไม่ทราบวิธีการแยก

        พื้นหลังซึ่งเป็นกองขยะกองสูงนั้นอยู่หลังสุดและสีอ่อนสุดบ่งบอกถึงความเป็นอดีตซึ่งพวกเราจะเปลี่ยนแปลงและไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีก

ชื่อผลงาน : BEFORE IT’S TOO LATE

ผู้จัดทำ :  สุปวีณ์  พรรณาปยุกต์ ม.6/3 เลขที่ 25

หัวข้อ : แยกขยะ

แนวความคิด :

          ต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการแยกขยะ เพราะทุกคนมักจะคิดว่าการแยกขยะนั้นไม่สำคัญ แต่การแยกขยะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

          1. ช่วยลดปริมาณขยะลง - เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ฯลฯ จะเหลือขยะจริงๆ เพื่อนำไปกำจัดน้อยลง

          2. ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการกำจัดขยะ - เมื่อขยะที่ต้องกำจัดลดลง เช่น กทม. ต้องเก็บขยะวันละเกือบ 9,000 ตัน ใช้งบประมาณถึง 2,000 ล้านบาทต่อปี ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10,000 คน ใช้รถเก็บขยะกว่า 2,000 คัน เรือเก็บขนขยะหลายสิบลำ ถังขยะนับหมื่นใบ ต้องจ้างฝังกลบขยะตันละกว่า 100 บาท และใช้เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่อีกมหาศาล เมื่อใช้งบประมาณน้อยลง สามารถนำไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

          3. ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร - ด้วยการนำวัสดุประเภท แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ไป Recycle หมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งบางอย่างสามารถขายได้ช่วยเพิ่มรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ากระเป๋าด้วย

          4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง - ช่วยลดการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงลง

          พื้นหลังของโปสเตอร์ต้องการเปรียบเทียบระหว่างหากเราแยกขยะกับการไม่แยกขยะจะส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยใช้ภาพธรรมชาติที่สวยงามกับมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่สกปรกและเต็มไปด้วยขยะ สะท้อนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าโลกเราจะเป็นอย่างไรหากเราไม่ร่วมมือกันแยกขยะ

ชื่อผลงาน : Stop eating waste

ผู้จัดทำ :  สวรรยา เลียงประสิทธิ์ ม.6/3  เลขที่39

หัวข้อ : รวมพลังไม่กินทิ้งขว้าง

แนวความคิด :

            ต้องการสะท้อนให้เห็นความจริงในสังคมไม่เพียงแค่ประเทศไทยแต่เป็นทั้งโลก และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนที่มีจะกิน คือการกินอาหารอย่างสิ้นเปลืองทิ้งขว้าง ตรงกันข้ามคือคนไม่มีจะกิน  ร่างกายผอมแห้ง ทรุดโทรม ที่กำลังต่อแถวและแบมือขอหาร นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการกินอาหารทิ้งขว้างของคนในสังคมแล้ว

องค์ประกอบ :

            ที่เลือกใช้เป็นสีดำและแดงเป็นหลักเนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นถึงความหดหู่ และปลุกใจให้แก่คนที่พบเห็น เพื่อให้รู้สึกว่าการกินอาหารทิ้งขว้างทุกๆวันสามารถทำให้โลกเราล่มสลายได้ ถ้าทุกคนยังไม่ร่วมมือกัน และรูปเด็ก ที่กำลังแบมือขออาหารเพื่อให้ตระหนักว่าเรามีกินไม่ควรกินทิ้งขว้าง สงสารผู้ที่ไม่มีกินนำไปสู้การแบ่งปันให้คนยากไร้ในปัจจุบัน  และยังมีเรื่องการอนุรักษ์โลกเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจุบันทรัพยากรในโลก ลดน้อยลงทุกวัน ถ้าเราช่วยกันโดยเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่สามารถทำได้ คือการไม่กินทิ้งขว้างก็จะช่วยกันรักษาโลกเราไว้ได้ด้วย

ชื่อผลงาน : SAVE FOOD CUT WASTE

ผู้จัดทำ :  ชุติมณฑน์  เตชานุวัตร์  ม.6/3  เลขที่ 20

หัวข้อ : รวมพลังไม่กินทิ้งขว้าง

แนวความคิด :

           ในปัจจุบันผู้คนชอบสั่งอาหารมารับประทานกันเยอะมากมายเกินตัว จึงทำให้เกิดการกินทิ้งกินขว้างขึ้น และอาจทำให้อาหารเหล่านี้กลายเป็นขยะเน่าเหม็นเป็นจำนวนมาก แต่อาหารเหลือทิ้งเหล่านี้ก็อาจเป็นข้อดี คือ นำไปเป็นอาหารให้หมู แต่ถ้าหมูได้รับประทานอาหารสำหรับคนมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของหมูเหล่านั้นได้

ชื่อผลงาน : Eat it all to save the world.

ผู้จัดทำ :  ธนัญญา เรืองศักดิ์ภักดี ม.6/3 เลขที่ 31 

หัวข้อ : รวมพลังไม่กินทิ้งขว้าง

แนวความคิด :

            ในหัวข้อ รวมพลังไม่กินทิ้งขว้างนี้ ดิฉันคิดว่า ปัจจัยข้อนึงของสาเหตุโลกร้อนคือการที่เรารับประทานอาหารเหลือ  เมื่อมีหลายๆ คนรับประทานอาหารไม่หมดอาหารพวกนั้นก็จะกลายเป็นขยะ ถึงแม้ว่าอาหารที่เหลือนั้นจะเป็นอาหารของหมูแต่ในปัจจุบัน เศษอาหารที่เหลือนั้นมีจำนวนมากจนล้น จนเกินความจำเป็น

            ในภาพ เด็กสามคนที่กำลังรับประทานอาหารนั้น มีอาหารจำนวนมาก หากรับประทานไม่หมดอาหารพวกนั้นก็จะกลายเป็นขยะ ดั้งในรูปที่เป็นขยะและถังขยะ  เป็นการกินทิ้งขว้าง ไม่เห็นคุณค่าของอาหารและเงินที่ใช้จ่าย เมื่อรับประทานไม่หมดเหลือเศษขยะอาหารเป็นจำนวนมาก จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนดังในรูปที่โลกนั้นละลาย ยังไม่เพียงแต่เกิดภาวะโลกร้อน แต่ยังก่อให้เกิดมลภาวะอากาศเป็นพิษเพราะอาหารที่เน่าเสีย มีแมลงวันดังในรูป

            Eat it all to save the world ความหมายก็คือ รับประทานให้หมดเพื่อช่วยรักษาโลก

            หากทุกคนนั้นซื้อหรือตักอาหารแต่เพียงพอดี พอเหมาะ พออิ่ม และรับประทานให้หมด ก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้  โลกของเราก็จะหน้าอยู่มากขึ้น สุขภาพกายและใจก็จะดี