อำนวยพรท่านมาแมร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

         วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะเซอร์ ตัวแทนคุณครู ตัวแทนนักเรียน รวมทั้งตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ได้เข้าอำนวยพรแด่ แมร์มีเรียม กิจเจริญ และแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดี…เทศกาลวันคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ 2566 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
Scroll to Top