สหวิทยาการวันพ่อ แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

           วันที่ 2 ธันวาคม 2565 แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมสหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงจากฐานกิจกรรม ทั้งหมด 4 ฐาน ประกอบด้วย
1. ฐานพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เด็กๆ ได้เรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมร้องเพลงพระราชาในนิทาน
2. ฐานปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ให้เด็กๆ ได้ทดลองปลูกต้นพลูด่างด้วยดินวิทยาศาสตร์ลงในขวด เพื่อนำกลับไปเป็นของขวัญให้คุณพ่อ
3. ฐานการทำขนมไทย (บัวลอย) เด็กๆ ได้ลงมือทำด้วยตนเองในการปั้นบัวลอย นอกจากได้รู้จักขนมบัวลอยแล้ว เด็กๆ ยังได้ฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วย
4. ฐาน Card for Dad ให้เด็กๆ ได้ทำการ์ดสำหรับคุณพ่อ พร้อมๆ กับได้เรียนรู้คำศัพท์ และฝึกจินตนาการในการระบายสี และการพับกระดาษ โดยแต่ละชั้นการ์ดจะมีรูปแบบต่างกัน เช่น อนุบาล 1 เป็นการ์ดรูปหัวใจ อนุบาล 2 เป็นการ์ดรูปถ้วยรางวัล และอนุบาล 3 เป็นการ์ดที่พับเป็นรูปเสื้อ