สหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

        วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมสหวิทยาการวันพ่อแห่งชาติ “ศิลปาชีพรุ่งเรือง ใต้เบื้องพระยุคลบาท นวราชย์ปราชญ์สยาม” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นอยู่สู่การส่งเสริมอาชีพ ตามรอยพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ผ่านฐานกิจกรรมที่หลากหลายจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
        -ฐานสารพันเรื่องกาแฟ
        -ฐานปลานิลจิตรลดา
        -ฐานโคนมพระราชทาน
        -ฐานใบชา
       -ฐานบัวลอยไส้ถั่วแดง
       -ฐานยางพารา
       -ฐานโครงการหลวงดอยคำ
       -ฐานร่มกางจ้อง
          โดยเด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในแต่ละฐานกิจกรรม เช่น ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ที่หลากหลาย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อาชีพในท้องถิ่นที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ การได้ลิ้มชิมรสผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการลงมือทำหรือสร้างชิ้นงานในฐานกิจกรรม เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของคุณครูทุกท่าน และเป็นพิเศษสำหรับพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ร่วมเป็นวิทยากรกับคุณครูในแต่ละฐาน และขอบคุณความเสียสละ ความอดทน ความมีน้ำใจดีของพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ทุกคน ที่เป็นทั้งกองกลางในการประชาสัมพันธ์ ดูแลความเรียบร้อยในภาพรวม และกลุ่มพี่ที่เสียสละเป็นพิเศษ ในการเป็นพี่ผู้ดูแลกลุ่ม ผู้นำทาง และเป็นทุกอย่างสำหรับน้อง ๆ ในกลุ่มตนเองตลอดทั้งวัน
Scroll to Top