พิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันภายนอก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

        วันที่ 6 ธันวาคม 2565 มีพิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันภายนอกในรายการต่างๆ ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พลศึกษา และนาฏศิลป์ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะ
Scroll to Top