ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 5 กันยายน 2565 ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และทีมกู้ชีพ จากศูนย์กู้ชีพ นเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4 – 6 คุณครู และพนักงานที่สนใจ ณ หอประชุมโรงเรียน

Scroll to Top